9.0 TOTAL SCORE

Nucleo H7A3ZI-Q

Razvojni sistem

Razvojni sistem koji daje osećaj snage i superiorne povezivosti STM NUCLEO-144 sistema za IoT aplikacije.


Kvalitet izrade 9
Implementirana tehnologija 9
Lakoća korišćenja 8
Odnos cena/performanse 10
PROS
  • Povezivost sa ArduinoUno/morpheo/St Zio
  • Dobra i odmerena cena
  • FPU i grafičke mogućnosti
  • Ethernet
CONS
  • Čak i za osnovni demo poteban je bar LCD-TFT šild

STM je u formatu Nucleo-144 razvojnog sistema oko STMH7A3 MCU ponudio ArduionoUno/ST Zio/morpho kompatibilni sistem, omogućavajući time upotrebu široke palete ArduionoUno šildova uz sopstvene Nucleo šildove.

Sam MCU je H7A3 je pripadnik H7 serije, ali za razliku od top predstavnika H723 recimo ima prepolovljen klok 280MHz umesto 550MHz kod H723 serije. I dalje je u pitanju MCu baziran na M7 jezgrima i pratećom jedinicom za rad u pokretnom zarezu FPU.

Ima ugražen LCD-TFT interfejs i mogućnost integracije do 35 drugin interfejsa, kao što je interfejs za kameru, USB 2.0, Ethernet,…

Ugrađen mu je harderski JPEG dekoder i Ahrom-ART akcelerator sa idejom da se omogući nesmetan rad sa grafičkim elementima.

Zbog nižeg takta, potrošnja mu je smanjena, te je idealan za integraciju u IoT uređaje koji objedinjuju upravljanje, mrežu, brzo računjanje u „pokretnom zarezu“ i grafički prikaz.

Svojom niskom cenom, programator/dibagerom na ploči i povezivošću, nameće se kao dobar izbor i za one koji žele da koriste Arduino ekosistem, ali imap svoj pun potencijal pokazuje ukoliko se programira iz STM32Cube MCU paketa.