Preko 25 godina, Mitsubishi Electric uvek u bliskom kontaktu sa svojim komintentima, razvija svoju FX familiju PLC-ova u skladu sa njihovim alikativnim potrebama. Kroz istoriju, FX serija je evoluirala od originalne F serije sve do današnjeg novog FX3U modela, pri čemu se posebna pažnja davala vertikalnoj kompatibilnosti sa prethodnom FX serijom. Sada se preko 6 miliona PLC-ova FX serije nalazi u upotrebi širom sveta, zahvaljujući svom kvalitetu i pouzdanosti i dokazujući da je upravo taj PLC ono što inženjeri traže.

Šta FX Seriju čini svetskim PLC liderom?

 • Globalna upotreba – Širok opseg prihvatljivih napona napajanja obezbeđuje FX seriji mogućnost implementacije svuda u svetu.
 • Međunarodni standardi – Lloyds, German Lloyds, ABS, RINA, Det Norse Vetaritas dozvole, CE i E1oznake i zadovoljenje Low Voltage i EMC direktiva dokazuju kvalitet PLC proizvoda FX serije i čine ih komponentama kojima se veruje u sistemu.
 • Lako programiranje – FX familija sa pratećim softverom za programiranje zasnovana je na konceptu „lakog programiranja“, gde se jednom instrukcijom realizuje nekoliko kompleksnih poslova.
 • Brzina i pouzdanosti – FX PLC, zbog vrhunskih CPU jedinica,  stalno pomera limite najbržih operacija u procesu, sve efikasnije i preciznije.
 • Kompatibilnost – Vertikalna kompatibilnost sa prethodnim serijama je od suštinskog značaja za FX seriju.  U praksi to znači da je moguća zamena CPU jedinice, kako bi se poboljšale performanse ili zaštita sistema, a da se ne menja ostatak hardvera, niti implementiran softver.
 • Fleksibilni dizajn – FX serija je dizajnirana tako da je CPU jedinica u isto vreme i platforma na koju se mogu dodati funkcioni blokovi u zavisnosti od specifične potrebe:
 •  Adapter ili „ADP“ jedinice se dodaju sa leve strane CPU jedinice. Postoje opcioni komunikacioni moduli USB, RS232C, RS422 i RS485
 • Specijalni moduli se dodaju sa desne strane CPU jedinice. Svi moduli za proširenje se mogu montirati na DIN šinu ili direktnim pritezanjem zavrtnjima. Dva modula se međusobno povezuju ribon kablom.
 • Na CPU jedinici se nalzi port za memorijske kasete zaštićen prednjom maskom, kao i RUN/STOP prekidač koji je već standardna stavka kod FX serije. Standardni RS422 Mini-D port za programiranje nalazi se takođe na prednjoj masci i pogodan je za povezivanje sa HMI-jem.

Rešenje za svaku aplikaciju

 • ALPHA serija ekonomičnih mikroPLC-ova  omogućava masovnu automatizaciju mnogih malih procesa i mašina sa ciljem poboljšanja performanse mašina, pojednostavljenja proizvodnju i održavanje i povećanja pouzdanost sistema.
 • FX1S seriju čine kompaktni mikroPLC-ovi za jednostavne aplikacije, sa velikim komunikacionim mogućnostima. Ova serija ima do 30 I/O tačaka, i programsku memoriju do 2k koraka, uz izvršavanje operacija od 0,55 µs.
 • FX1N seriju moćnih mikroPLC-ova sa mogućnošću dodavanja modula za proširenje. Ova serija podržava do 128 I/O tačaka i ima programsku memoriju do 8k koraka.
 • FX2N seriju čine napredni mikroPLC-ovi sa većim brojem I/O tačaka (256), duplo većom programskom memorijom (16k koraka) i mnogo većom  brzinom izvršavanja instrukcija (0,08 µs)
 • FX3U seriju čine najnapredniji i najopremljeniji mikroPLC kontroleri maksimalnih performansi, mada i dalje jednostavnog dizajnerskog koncepta. Ovi ultimate mikroPLC-ovi imaju brzinu od 0,065 µs.

FX3U serija
Pridržavajući se standarda u konfiguraciji FX familije, FX3U CPU se može proširiti dodavanjem blokova specijalnih funkcija (analogna, pulsna ili mrežna komunikacija) sa desne strane.

Jednostavno brzo pozicioniranje
Sa svojih 6 vrlo brzih brojača, koji mogu brojati do 100kHz po kanalu u kombinaciji sa 3 100kHz pulsna izlaza, može se u svakom trenutku konfigurisati 3-osni pozicioni sistem bez dodatnih modula.

Nova vrlo brza magistrala
Ugrađeni napredna komunikaciona magistrala automatski se prebacuje u high speed mod kada komunicira sa novim FX3U jedinicama. Da bi se obezbedila potpuna kompatibilnost sa FX2N i FX0N, magistrala obara brzinu ukoliko se poveže sa ovim jedinicama.

Adapteri daju fleksibilnost
Glavno dizajnersko poboljšanje na FX3U seriji je ekspanziona magistrala na levoj strani, sa kojom se može povezati dodatni analogni ili temperaturni modul, ali i višestruki komunikacioni blok ili blok za pozicioniranje.

Povećan I/O kapacitet
Sa povećanjem mrežnih funkcija, pojavljuje se potreba i za povećanjem I/O mogućnosti. FX3U podržava sisteme sa kombinovanim lokalnim I/O i mrežnim I/O sa do 384 I/O tačaka. Uz to potpuno je podržan Profibus/DP i Ethernet (TCP i UDP).

Do 4,5 puta brže
Smanjivanjem vremena izvršavanja instrukcije na svega 0,065 µs, smanjeno je vreme odziva, poboljšana tačnost vrednosti ulaza i izlaza, a akcije se brže obrađuju i nadgledaju više puta u jednoj sekundi.

8 puta više memorije
FX3U standardno dolazi sa 64k koraka memorije, što je 8 puta više nego kod FX2N serije, što omogućava pisanje mnogo dužih i kompleksnijih programa.

5 puta više mesta za smeštaj podataka
Kapacitet data registara je povećan pet puta, kako bi bile zadovoljene potrebe korisnika koji imaju potrebe za čuvanjem log informacija u toku proizvodnje. Ovo je slučaj u farmaceutskoj ili prehrambenoj industriji, gde je potrebno sačuvati sve promene temperature pećnice ili vreme pečenja, odnosno količine sastojaka u mešavini.

75 novih instrukcija
FX3U ima 75 novih instrukcija u odnosu na FX2N, što sada čini kompletan set od 249 instrukcija, među kojima su i LOGE (prirodni logaritam), SORT2 (sortiranje tabelarnih podataka), IVWR (upis podataka u inverter), TBL (mod paketne obrade podataka za pozicioniranje).

Veliki komunikator
3 komunikaciona kanala je moguće jednovremeno aktivirati, tako da je moguće simultano upravljati sa tri HMI-a.
Podržani su i AS-interface, Profiubus-DP, CC-Link, DeviceNet, CANopen i Ethernet.

FX2N serija
Ova serija je opremljena mnogim naprednim funkcijama, kao što je matematika u pokretnom zarezu ili potpuno konfigurabilna komunikacija, a da je pri tome očuvana lakoća upravljanja i podešavanja. Pored standardnih komunikacionih modula, omogućena je i mrežna konekcija: Profibus-DP, CC-Link, DeviceNet, CANopen i AS-interface.

FX1S serija
„Fit and forget“ je slogan posvećen FX1S seriji. Idealni mikroPLC-ovi za ugradnju u mašine kao i na onim mestima gde nije moguće prići prilikom svakodnevnog održavanja. Kada se jednom pusti u rad PLC serije FX1S praktično nije više potrebno održavati. Ovo je omogućeno ugrađenom funkcijom „self management“-a u sprezi sa EEPROM memorijom u koju može stati 2k koraka kao i časovnikom realnog vremena. Na sve predstavnike FX1S serije moguće je dodati BD modul koji omogućava RS232, RS485 i RS422 komunikaciju i kontrolu periferija kao što su čitači koda ili panel štampači.

FX1N serija
FX1N seriju odlikuje izuzetna kompatibilnost sa svim FX serijama. Vertikalna kompatibilnost sa  FX2N serijom se ogleda u mogućnosti korišćenja mnogih blokova za I/O proširenja i blokova specijalnih funksija. Takođe, ove dve serije imaju istu programsku strukturu i sintaksu.
Dva pulsna izlaza od 100kHz i brojač od 60kHz omogućavaju upotrebu ove serije u jednostavnijim aplikacijama pozicioniranja po 2 ose, jednostavnim povezivanjem sa servo pojačavačem ili drajverom step motora, bez potrebe za dodatnom PLC opremom.

FX3U ukratko

 • I/O opseg
  16-386
 • Programska memorija
  64k koraka
 • Procesiranje instrukcije
  0,065 mikrosekundi
 • Obrada analognih signala
  do 80 analognih ulaza
  48 analogna izlaza
 • Analogna rezolucija
  8,12 i 16 bita
 • Analogne mogućnosti
  16 analognih ulaza, izlazni i temperaturni blokovi opciono
 • Pozicioniranje

  • Interno
   • 6 jako brza brojača (100kHz)
   • 2 vrlo brza brojača (10 kHz)
   • 3 pulsna izlaza (100 kHz)
   • tranzistorske jedinice jedino
  • Eksterno
   • vrlo brz brojački modul (200 kHz)
   • pulsni ADP (200 kHz)
   • pulsni izlazni blok (1 MHz)

FX2N ukratko

 • I/O opseg
 • 16-256
 • Programska memorija
 • 16k koraka
 • Procesiranje instrukcije
 • 0,08 mikrosekundi
 • Obrada analognih signala
 • do 64 tačke
 • Analogna rezolucija
 • 8,12 i 16 bita
 • Analogne mogućnosti
 • 10 analognih ulaza, izlazni i temperaturni blokovi opciono
 • Pozicioniranje
 • Interno
 • 2 jako brza brojača 60kHz, 4 brza brojača 10kHz, 2 pulsna izlaza 20kHz
 • Eksterno
 • blok brzog brojača 50kHz, blok pulsnog izlaza 1MHz

FX1S ukratko

 • I/O opseg
  10 – 34
 • Programska memorija
  2k koraka
 • Procesiranje instrukcije
  0,55 mikrosekundi
 • Obrada analognih signala
  do 2 tačke
 • Analogna rezolucija
  12 bita
 • Analogne mogućnosti
  2 analogne ulazne ploče
  1 analogna izlazna ploča
 • Pozicioniranje
  • Interno
   • 2 jako brza brojača 60kHz, 4 brza brojača 10kHz, 2 pulsna izlaza 100kHz, tranzistorska jedinica jedino

FX1N ukratko

 • I/O opseg
  14-132
 • Programska memorija
  8k koraka
 • Procesiranje instrukcije
  0,55 mikrosekundi
 • Obrada analognih signala
  66 analognih ulaza
  33 analognih izlaza
 • Analogna rezolucija
  8,12 i 16 bita
 • Analogne mogućnosti
  12 analognih ulaza, izlazni i temperaturni blokovi opciono
 • Pozicioniranje
  • Interno
   • 2 jako brza brojača 60kHz, 4 brza brojača 10kHz, 2 pulsna izlaza 100kHz, tranzistorska jedinica jedino

Više informacija: INEA SR d.o.o., Ul. Karadjordjeva 12/217, 11300 Smederevo, Republika Srbija, Telefon: + 381 64 68 55 187 ili +381 64 190 83 57, http://www.inea.rs