Nord je razvio moćnu kombinaciju za primenu u tehnologiji mešanja. MAXXDRIVE® industrijski pogon sa novim SAFOMI-IEC adapterom specijalno razvijenim za realizaciju mešača i miksera poboljšava operacionu pouzdanost i smanjuje brzinu habanja delova. U kombinaciji sa NORDAC FLEX SK 200E frekventnim invertorom za snage do 22 kW dobija se fleksibilna jedinica kojoj je potrebno vrlo malo održavanja.


www.nord.com