Nabavka polovne mašine može biti odličan poslovni poduhvat. Staru liniju je potrebno montirati, proveriti i pustiti u rad. Nekako pri kraju se ispostavi da je ipak potrebno izmeniti u softveru “samo malo”, ili da je jezik panela/SCADA nerazumljiv za Vaše operatere. Ukoliko nedostaju konfiguracioni fajlovi, što je redovna pojava, većina kolega automatičara će reći da Vam nema spasa…

duvac gara 1

Rafinerija je tokom septembra izvršila detaljan remont. Jedan od zadataka je bio dodavanje novog duvača gara u Energani na sistemu gde je već bilo montirano šest duvača. Delovalo je da neće biti problema, pošto je novi duvač imao svega tri ulazno/izlazna signala, ali se onda ispostavilo da nema konfiguracionih fajlova. Izvođač radova je naravno pokušao da ih dobavi, ali to nije bilo moguće. Kolege programeri nisu želeli da se prihvate posla, pošto je u ovakvim slučajevima izmena programa panela za većinu nepremostiva prepreka.  Na sreću, angažovana je firma PLC-LAD.

duvac gara 2

duvac gara 3

Sistem se sastojao od PLC-a S7-314 i operacionog panela TP170A. Trebalo je u potpunosti restaurisati program panela (detektovati tagove, nacrtati verne kopije ekrana, sve sklopiti ponovo), proučiti PLC program, a zatim izvršiti promene na oba programa.

HMI nivo: restaurisan je u potpunosti program panela, a zatim su napravljene potrebne izmene (dodati novi parametri, novi alarmi, nove selekcije, izvršeno je preimenovanje duvača u skladu sa novousvojenim pozicijama).
PLC nivo: inkorporiran je nov duvač. Iako je u pitanju bilo samo tri nova digitalna signala, skoro svaka funkcija je morala da se menja!

Diskusija – šta Vam se više isplati kada dođete u situaciju da su Vam potrebne izmene
Videli smo da se puno toga ipak može uraditi, a sada da vidimo koje su alternative i gde su problemi.
Prevod termina na runtime fajlu je nesumnjivo koristan i bez sumnje se daleko više isplati, nego da sve pravite iz početka . Zastoj u radu panela zbog prevođenja je beznačajan (reda 1 minut). Tipičan primer je Pilana “Rajčanka”.

Što se tiče situacija kada treba da menjate nešto “ozbiljno”, situacija je malo kompleksnija.

(1) Ako je Vaš sistem jednostavan i dobro poznat, možda će biti opravdano da se sve pravi iz početka – da se “pregaze” stari programi. Mana ovakvog rešenja je što ćete imati veliki zastoj i “dečije bolesti” u početku eksploatacije.

(2) Drugo rešenje bi bilo da se izvrše promene na PLC nivou, a da se HMI dodaci odrade na novom dodatnom manjem panelu.  Pristup ima smisla kada su dodaci jasno odvojeni od ostatka sistema. Takvo rešenje je na primer prvobitno razmatrano za slučaj Duvača gara (NIS), ali je korisnik odustao. Kod duvača gara, dodatak je bio isprepleten sa postojećim sistemom, pa bi ubacivanje novog panela drastično iskomplikovalo upravljanje i prikaz.

(3) Naša mogućnost pri kojoj se restaurišu postojeći programi zahteva nešto više rada nego rešenje (2). Ovo vreme će samo zavisiti od složenosti zatečene aplikacije panela. Međutim, prednosti su u nekim situacijama nesumnjive:
PLC softver se ne piše iz početka, već se samo dopunjuje. Proizvođači upravo na PLC nivou implementiraju svoje tajne i umeća, tako da pisanje svega iz početka često nije ni moguće. Ako biste i hteli da radite iz početka za komplikovanije sisteme, to bi bilo nedopustivo skupo.  Ovako izbegavamo i velike zastoje i ispravljanje grešaka koje neizbežno idu kada se sve radi iz početka.
Pošto se praktično i program panela dopunjuje, upravljanje i vizuelizacija ostaju kompaktni.
Na primer, u slučaju “Radijatora” i Linije peska u prošlom broju, nije bilo govora da se PLC program piše iz početka. Proces je bio suviše komplikovan da bi mogli da ga lako kopiramo, a cena i zastoji bi bili nedopustivi. Zato su izvršene promene na postojećem softveru.


Više informacija: PLC-LAD, Toplice Milana 7, 26000 Pančevo, Srbija, 064 280 37 10, www.plclad.com