Ekstremno robusan, analizator signala kojeg je moguće kontrolisati sa udaljenog mesta namenjen je upotrebi u 24/7 aplikacijama na otvorenom prostoru, na velikim visinama, izdvojenom mestu sa manjkom infrastrukture, kao što su vrhovi antenskih tornjeva na primer. Uslovi na tim mestima, bez obzira da li je u pitanju hladnoća, vlaga, vrelina ili vetar, ne mogu uticati na rad
ovog uređaja koji je namenjen za detekciju i analizu, klasifikaciju i lokalizaciju RF signala u opsegu od 8 kHz do 8 GHz, sa propusnim opsegom od 40 MHz.


www.narda-sts.com