Sa elektrifikacijom pogonskog sklopa, automobilska industrija otvara nova poglavlja. Vreme je da se napuste stare staze u proizvodnji i krene alternativnim putevima. Cikloidni zupčanici uspešno oblikuju ovu budućnost. Oni su pravi akcelerator efikasnosti za potpuno automatizovane proizvodne linije, jer zahvaljujući visokoj preciznosti i gustini snage menjača, vreme obrade se skraćuje, poboljšati kvalitet proizvoda, povećava produktivnost i smanjuju troškovi.

www.nabtesco.de