9.0 TOTAL SCORE

MSP-EXP430FR6989 LaunchPad Development Kit

Razvojni sistem

Spojite najjači MSP430 i dodajte mu LCD i dobićete top-of-the-line razvojni sistem.


Kvalitet izrade 9
Implementirana tehnologija 9
Lakoća korišćenja 9
Odnos cena/performanse 9
PROS
 • Moćan MSP430
 • Kvalitetan i svestran LCD
 • Odlična softverska podrška
 • Energia podrška
 • Mnogi booster pack-ovi
CONS

   

  MSP-EXP430FR6989 je moćan razvojni sistem baziran na jednom od najjačih modela 16-bitnih RISC mikrokontrolera MSP430 serije – MSP430FR6989. Predstavnik je FR serije, tj. u sebi ima FRAM i to celih 128 kB, što je sasvim dovoljno za sve aplikacije čitanja vrednosti sa senzora, njihovo skladištenje i obradu.

  CPU radi na 16MHz, što obezbeđuje čitanje i obradu u realnom vremenu. Ukupan broj I/O linija je impresivnih 83. Serijski komunikacioni modul (eUSCI) omogućava UART, SPI, I2C i IrDA enchanced IR modulaciju. Procesor može izvesti 128-bitnu ili 256-bitnu AES Security enkripciju/dekripciju.

  Ulazne linije mogu biti analogne i digitalne, a u skladu sa tim treba pomenuti i jedan 16-kanalni 12-bitni AD konvertor. Tu su i pet 16-bitnih tajmera i jedan 16-bitni RTC.

  Prvi pogled na sam razvojni sistem otkriva nam jednu zanimljivost: ugrađeni segmentni LCD na ploči. Sam displej ima mogućnost prikazivanja šest alfanumerika i šest specifičnih simbola korisnih u standardnim aplikacijama. LCD kontroler koji je ugrađen u mikrokontroler, to treba imati na umu prilikom razmatranja potencijalnog dizajna, ima mogućnost kontrole pozadinskog svetla i do 320 segmenata na LCD displeju.

  Mikrokontroler kao i svi u MSP430 seriji ima izuzetno malu potrošnju i nekoliko režima za uštedu energije. U tim modovima smanjuje se takt procesora, gase se pojedini moduli u mikrokontroleru i na taj način čuva baterija uređaja. Najmanja potrošnja u shut-down režimu je svega : 0,02 µA.

  Treba napomenuti da je ovaj kontroler idealan za realizaciju mehatroničkih merača sa displejom, kao što bi recimo bio merač protoka.

  Kao i svi MSP430 LaunchPad razvojni sistemi, i ovaj dolazi sa Z-FET programatorom/debugger i USB kablom i nije vam potrebno ništa sem računara da bi uživali u radu sa ovim zaista moćnim MSP430FR8969 mikrokontrolerom.

  Pisanje programa moze da se vrši i u Energia paketu, mada kao i uvek preporučujemo što raniji prelazak na Code Composer Studio, koji je neophodan za pisanje bilo kakve ozbiljnije aplikacije i omogućava puno iskorišćavanje svih potencijala ovog MSP430FR6989 mikrokontrolera.

  Za ovu priliku, kao mali brzi ulaz dajemo dva kratka koda za ispis „MHTRNK“ i jedan kao ilustracija ispisa svih simbola i „Mhtrnk“, čime smo želeli da ilustrujemo lakoću rada u Energia okruženju, ali i mogućnost ispisa velikih i malih slova na ovom interesantnom LCD ekranu.

  #include "LCD_Launchpad.h"
  
  LCD_LAUNCHPAD myLCD;
  
  void setup() {
    myLCD.init();
    myLCD.clear();
  
    myLCD.showSymbol(LCD_SEG_RADIO, 1);
    myLCD.showSymbol(LCD_SEG_TX, 1);
    myLCD.showSymbol(LCD_SEG_RX, 1);
    myLCD.showSymbol(LCD_SEG_HEART, 1);
    myLCD.showSymbol(LCD_SEG_MARK, 1);
    myLCD.showSymbol(LCD_SEG_CLOCK, 1);
    myLCD.showSymbol(LCD_SEG_R, 1);
    myLCD.showSymbol(LCD_SEG_BAT_ENDS, 1);
    myLCD.showSymbol(LCD_SEG_BAT_POL, 1);
    myLCD.showSymbol(LCD_SEG_BAT0, 1);
    myLCD.showSymbol(LCD_SEG_BAT1, 1);
    myLCD.showSymbol(LCD_SEG_BAT2, 1);
    myLCD.showSymbol(LCD_SEG_BAT3, 1);
    myLCD.showSymbol(LCD_SEG_BAT4, 1);
    myLCD.showSymbol(LCD_SEG_BAT5, 1);
    myLCD.showSymbol(LCD_SEG_BAT_POL, 1);
  
    myLCD.showSymbol(LCD_SEG_MINUS1, 1);
    myLCD.showSymbol(LCD_SEG_DOT1, 1);
    myLCD.showSymbol(LCD_SEG_COLON2, 1);
    myLCD.showSymbol(LCD_SEG_DOT2, 1);
    myLCD.showSymbol(LCD_SEG_DOT3, 1);
    myLCD.showSymbol(LCD_SEG_COLON4, 1);
    myLCD.showSymbol(LCD_SEG_DOT4, 1);
    myLCD.showSymbol(LCD_SEG_DOT5, 1);
    myLCD.showSymbol(LCD_SEG_DEG5, 1);
  
    myLCD.displayText("Mhtrnk");
    delay(3000);
  }
  
  void loop() {
  
    myLCD.showSymbol(LCD_SEG_HEART, 1);
     delay(500);
     myLCD.clear();
     myLCD.displayText("MHTRNK");
     delay(500);
  
  }