Najbolja tehnička rešenja po najboljoj mogućoj ceni

Tokom više od 20 godina poslovanja, Pacomm se profilisao kao jedan od vodećih snabdevača domaće i regionalne industrije u oblastima elektro-energetske opreme, elektro-izolacije i materijala, inženjerske plastike i zaptivnih materijala.

U svom sajamskom ELSTEEL brendiranom kamionu predstavljen je program ELSTEEL elektro ormara, sa savremenim, modularnim rešenjima koje pokrivaju sve aplikativne potrebe.

KONTAKT: PACOMM d.o.o.
Maksima Gorkog 28A
11118 Beograd, Srbija
+381 11 30 87 591
office@pacomm.rs
www.pacomm.rs

Marija D.