Spoj visoko-efikasnih motora i integrisane pogonske elektronike omogućava ovim ventilatorima da u poređenju sa drugima stvaraju daleko veći pritisak vazduha stabilnog toka uz istu potrošnju i dimenzije. Tipične aplikacije su stanice za hlađenje, kao i sve druge u kojima je potrebno snažno pomeranje vazduha. Ugrađena PWM kontrolna funkcija omogućava upravljanje brzine sa udaljenog mesta, što u isto vreme podešava i nivo buke koji nastaje pri radu.


www.micronel.com