5 odlučujućih kriterijuma za merna pojačala u proizvodnom okruženju i kod industrijskih probnih stolova

Primena mernih pojačala u proizvodnji je ključna za obezbeđenje kvaliteta. Koji su odlučujući kriterijumi koje treba uzeti u obzir kada biramo novo merno pojačalo? Želeli bi smo da vas uputimo na odlučujuće faktore kada birate merno pojačalo.
Danas, mnoge gotove proizvode karakterišu poboljšanja i inovacije sa „posebnom pažnjom na detalje“, a sve sa ciljem povećanja efikasnosti i smanjenja količine utrošenog materijala. Zbog toga je važno da se napravi detaljan uvid u svakom koraku proizvodnog procesa. Što je vaća brzina uzorkovanja opreme za testove i ispitivanja, bolja je i rezolucija i mogućnost identifikacije minimalnih odstupanja u proizvodnom procesu.
Kada se odlučujete za novo merno pojačalo ili sistem, uzmite u obzir sledeće ključne faktore, kako bi bili spremni za dodatne zahteve u budućnosti:

Da li merno pojačalo nudi dovoljnu tačnost?

Ključna je kombinacija tačnosti i imunosti na električne i mehaničke smetnje! Povećana tačnost merenja je preduslov za detaljan uvid u proizvodni proces. Ona omogućava definisanje granica tolerancija u proizvodnji, njihovo bezbedno korišćenje i smanjenje zastoja. Korisnici mogu da se oslone na dokazanu HBM-ovu stručnost u oblasti testova i ispitivanja. HBM je globalni lider na tržištu pouzdanih sistema za akviziciju. Merna pojačala sa tehnologijom noseće frekvencije (CF) garantuju imunost na električne smetnje, a tehnologija TEDS (automatska identifikacija senzora) dodatno osigurava tačnost i pouzdanost.

Da li brzina uzorkovanja odgovara aplikaciji?

Što se brže prikupljaju izmerene vrednosti, tačnija je analiza procesa. Ukoliko je brzina uzorkovanja suviše niska, gube se podaci ili se čak mere pogrešne vrednosti. U tom slučaju, izmerene vrednosti nisu korisne. Novo HBM-ovo industrijsko merno pojačalo PMX, nudi visoku brzinu uzorkovanja do 19,2kHz po kanalu – ovo važi za do 16 mernih kanala i 32 internih proračunskih kanala. Drugim rečima, dobijate visok propusni opseg za brze promene i signale do 3kHz i sinhronizovano merenje na svim kanalima. Gubitak podataka u proizvodnom procesu će biti stvar prošlosti.

Da li merno pojačalo nudi „integrisanu inteligenciju“?

„Integrisana inteligencija“ omogućava pojačalu samostalno izvršavanje internih algoritama i proračuna u tokom praćenja procesa proizvodnje. Ovo obuhvata, na primer, praćenje prozora tolerancije ili itegraciju matematičke ili logičke operacije preko kontrolnih funkcija. Uz tačnost, „inteligencija“ i „mogućnost da uči“, su faktori koji će pojačalo učiniti vidljivijim na tržištu. PMX omogućava brz start i jednostavno održavanje, pošto koristi inovativan softver – baziran na najnovijim standardima pretraživača i servera. PMX nudi proširen paket mogućnosti po veoma povoljnoj ceni.

Da li je pojačalo spremno za najnovije tehnologije u realnom vremenu?

Industrijski eternet se koristi u automatizaciji proizvodnje. Komunikacioni sistemi u realnom vremenu se sve više koriste u proizvodnji; komunikacioni kanali između čoveka i mašine i proizvodnog procesa kod kontrole sistema i mašina postaju sve brži. Suštinski je važno da se industrijsko pojačalo besprekorno integriše u ovaj koncept.PMX nudi standardni industrijski eternet link prema mnogim prihvaćenim standardima u automatizaciji.

Da li je moguće integrisati pojačalo u proizvodno okruženje?

Bilo da se koriste centralizovani ili distribuirani moduli u proizvodnom sistemu: moderna industrijska pojačala obezbeđuju i modularnost i proširivost. Kada birate sistem pojačala, uverite se da je proširiv i da može da „raste“ sa povećenjem potreba vaše proizvodnje, kao što su priključne kartice ili proširivost interfejsa. Da li je sistem otvoren za integraciju u vaše softversko okruženje? Moderni sistemi nude otvorene programske biblioteke koje su na raspolaganju korisnicima za kreiranje vlastitog korisničkog interfejsa i funkcionalnosti. Tako možete da zaštitite svoje znanje i da se pripremite za budućnost. PMX je novi sistem pojačala koji postavlja standarde za industriju.

Isprobajte već sada PMX.

Zatražite demonstraciju sistema ili nas posetite na nekim od dešavanja.


Više informacija: TRC PRO d.o.o., Preradovićeva 31, 21131 Petrovaradin, Srbija, T: +381 21 6433774, http://www.trcpro.rs