Postoji veliki broj situacija koje zahtevaju distribuirano merenje vlažnosti i temperature i dokumentovan zapis izmerenih vrednosti u vremenu. Najčešće potrebe za ovim tipom merenja su u proizvodnji hrane, lekova, u proizvodnji različitih hemijskih proizvoda, u klimatizaciji životnog prostora, u  mnogobrojnim industrijskim ambijentima, laboratorijama, magacinskim prostorima, hladnjačama, sušarama itd. Za ove i slične aplikacije dva tipa industrijskih senzora su se u velikom broju primena dokazala u višegodišnjoj praksi.

Prvi je VTS digitalni senzor za merenje vlažnosti i temperature. Opseg merenja vlažnosti je 0 do 100% i temperature od 0 do 70ºC (sa produženom sondom  do +120ºC). Ovaj tip senzora ima autokalibraciju i klasu tačnosti 0,2%.

Drugi je ITS digitalni senzor koji meri samo temperaturu  u opsegu od -40 do +85ºC. Sa produženom sondom može da meri od -40 do 400ºC. ITS ima ugrađen PT100 senzor i 24-bitni A/D konvertor i tačnost od 0,05%.

Čak 255 senzora mogu da se priključe na PC, PLC ili neki drugi merni sistem preko serijskog komunikacionog standarda RS-232/485. Međusobna komunikacija se obavlja pomoću samo dva ekonomična provodnika. Svaki senzor je na nivou RS-485 interfejsa optički izolovan od mreže što iskljućuje rizik petlje uzemljenja i druge hazardne situacije a sa druge strane garantuje visoku sigurnost u eksploataciji i tačnost izmerenih vrednosti. Ovaj tip komunikacije može imati domet od senzora do PC-a i do 10 km. Prednost RS-485 komunikacije je što ona ne zahteva nabavku analognih sistema za merenje i postavljanje skupog ožičenja za prenos analognih signala.

Međutim, ako korisnik već ima sistem za akviziciju podataka i postavljeno ožičenje opciono može koristiti analogni izlaz sa senzora i tada su mu na raspolaganju strujni izlazi od 4 do 20 mA sa rezolucijom do 16 bita.

Ugrađeni rele može da se programira na kojoj će temperaturi ili nivou vlažnosti ukljućiti ili isključiti svoj lokalni aktuator (ventilator, grejač itd.) ako se koristi. Histerezis takođe može da se kontroliše u
željenom opsegu. Napajanje senzora je od 10 do 30VDC (24VDC nominnalno) ili opciono sa 220VAC. Oba senzora imaju siluminsku kutiju sa IP65 specifikacijom. Sam VTS senzor se isporučuje sa certifikatom Švajcarskog instituta za mere i standarde.

Prateći softver linearizuje, meri, beleži, arhivira, alarmira, grafički prikazuje i štampa podatke u numeričkom ili grafičkom formatu u zahtevanom broju kanala i vremenu. Fajl sa zapisima može biti višegodišnji.

VTS ima cenu od 195 € a, ITS 125 €. Na 25 ili 100 kom. se daje količinski popust od 10% ili 20%. Softver “startuje” sa 450 €. Softverska verzija po specifikaciji „21 CFR Part 11“ od FDA (Američke Federalne Agencije za hranu i lekove) je već raspoloživa. Garantni rok je 5 godina a servisni rok je 7 godina. Korisnička dokumentacija je na srpskom jeziku. Electronic Design ima važne reference u ovoj oblasti sa vrlo velikim brojem instaliranih senzora: Hemofarm, Velefarm, Polimark, Telekom i mnoge druge reference sa manjim brojem senzora.


Više informacija: Electronic Design, Makenzijeva b.b.-Pejton, 11000 Beograd, Srbija, Tel:  011/ 308-50-30, Fax: 011/ 308-50-31, http://www.ed.rs