Servo motori i sistemi
Mitsubishi Electric u svojoj ponudi ima servo i motion sisteme koji pokrivaju sve aplikacije, od najjednostavnijih jedno-osnih point-to-point sistema pa sve do potpuno sinhronizovanih 96-osnih sistema. Lako je izabrati rešenje za spacifičnu aplikaciju, jer su u ponudi i standardni moduli sa izlazima pulsnog tipa, ali i SSCNET bus moduli. Super serija servo motora i pojačivača podigla je Mutsubishi motion control na viši nivo preciznosti sa širokom paletom tipova motora (svi motori su opremljeni standardnim 131.072 ppr enkoderom) i pojačivača (do 55kW kontinualne snage). Softverski paketi za programiranje i set-up jedinica podržavaju kompletnu Mitsubishi servo opremu.

Koje su osnovne komponente servo sistema?

Servo motori
Primenom najnaprednije tehnike motanja i najnovijih tehnologija, ovi servomotori su najkompaktniji na tržištu. Mitsubishi servo motori su napravljeni u skladu sa najvišim standardima. Modeli pokrivaju širok opseg snage (50W-55kW), brzine i specifikacije inercije, pa se slobodno može reći da postoji model za svaku aplikaciju.
Motori Super serije su opremljeni 131072 ppr enkoderom u standardnoj opremi, pa se absolutni sistem može kreirati jednostavnim prikopčavanjem servo pojačavača na strujni izvor. Ugrađeni super kondenzator i back-up baterija pružaju mogućnost stalnog nadgledanja pozicije servomotora čak i kada je odvojn od sistema.

Servo pojačavači
Mitsubishi Electric u ponudi ima servo pojačavač za svaku aplikaciju, od standardnog pulsno-digitalno tj. analogno kontrolisanog pojačivača, do SSCNET bus tipa. Real Time Auto Tuning (RTAT) je jedinstvena Mitsubishi tehnologija koja omogućava maksimalne dinamičke performanse motora, čak i kada se opterećenje menja. Svi predstavnici Super serije (MR-J2S-A i MR-J2S-B serije) su od 100W do 55kW.

Pozicioni kontroler
Mnogo je različitih modula za pozicioniranje koji se mogu povezati na Mitsubisni PLC sisteme. Za ekonomično, jedno-osno rešenje preporučujemo FX2N-10PG. Za veće i kompleksnije primene preporučujemo QD75 module (jedno, dvo ili četiri osni).

Kontroleri kretanja
Za specijalne aplikacije, u kojima je potreban najviši nivo kontrole i preciznosti, dinamička servo tehnologija u QMotion CPU-u u sprezi sa procesorskom snagom Q serije PLC-ova objedinjena je u kontroleru kretanja nojnovije generacije. SSCNET i rad sa 96 osa su mogući u ovom slučaju.

Osobine i tipične aplikacije servo motora
Apsolutni enkoder visoke rezolucije u standardnoj opremi sistema detekcije pozicije eliminiše potrebu za homing sekvencom, blizinskim i drugim senzorima, štedi vreme i povećava pouzdanost. Sa ovim motorima visoke performanse i bezbednost pri malim brzinama su osigurani. U Mitsubishi-evom originalnom absolutnom radnom modu, moguće je konfigurisati apsolutni sistem konvencionalnim I/O-om, čak i sa pulsnim kontrolnim izlazom.

Dostignića u dizajnu
Motori serija HC-MFS i HC-KFS izrađeni su korišćenjem najnovijih izuzetno toplotno provodljivih legura koje omogućavaju brzo odvođenje tolplote sa motora, pa se mogu izraditi u ultra-kompaktnom kućištu. Ovo ih čini pogodnim za primenu u visokofrekventnim aplikacijama sa ultra-malom inercijom.  Nova HC-KFS serija minijaturnih motora ima iste dimenzije kao i HC-MFS serija, sa tim da je moment inercije 3 do 5 puta manji kod HC-KFS serije.

MR-J2S-A (Standardni tip)
MR-J2S-A serija je idealna za servo aplikacije gde se koristi konvencionalni kontrolni sistem. Sero pojačavač ima dva analogna referentna ulaza i digitalne ulaze sa pulsnim kontrolim signalom. Korišćenje pulsnog digitalnog ulaza eliminišu se problemi vezani za analognu kontrolu, kao što su promenjivi offset usled promene temperature ili drift kada je sistem isključen.
MR-J2S-A serija se koristi u modovima sa kontrolom momenta na vratilu, brzine ili pozicije.

Osobine
– 2 analogna referentna ulaza
– 1 digitalni pulsni ulaz
– 7 predefinisanih brzina
– podržava tri različita tipa pulsnih signala, enkoderski sinal, pulsni i pravac, i pulsni za rotaciju levo-desno

MR-J2S-B (SSCNET bus tip)
MR-J2S-B serija se može povezati za Mitsubishi kontrolni sistem korišćenjem SSCNET-a, veoma brze mreže sa trajanjem ciklusa od samo 0,8ms. Podešavanje ove plug-and-play mreže je izuzetno jednostavno, jedino što treba uraditi je podesiti adrese osa i prikopčati prekonfigurisan bus kabl.

Osobine
– plug-and-play SSCNET mreža
– pojačavač može direktno kontrolisati kočnicu
– za povezivanje konvencionalnog slave pogona koristi se emulirani enkoderski izlaz
– promena pojačavača je jednostavna jer se svi parametri nalaze u kontroleru mreže
– automatska identifikacija pozicije prilikom uključivanja

MR-J2S-CL (programabilni tip)
MR-J2S-CL serija je kompaktno i ekonomično servo rešenje sa integrisanom kontrolom pozicioniranja. Implementiran programski jezik ima ugrađene najčešće korišćene funkcije, kao što su inkrementalno i absolutno pozicioniranje, petlje i programski trigeri, bez obzira da li se oni aktiviraju na osnovu stanja ulaza ili su programski predefinisani. U jednoj jedinici moguće je smestiti do 16 različitih programa sa po 120 koraka svaki. Izbor programa se vrši ili digitalnim ulazom ili serijskim portom.

Osobine
– 16 programa sa po 120 koraka svaki
– analogni ulaz za limitiranje momenta
– za povezivanje konvencionalnog slave pogona koristi se emulirani enkoderski izlaz
– mogućnost zaustavljanja interaptom


Više informacija: INEA SR d.o.o., Ul. Karadjordjeva 12/217, 11300 Smederevo, Republika Srbija, Telefon: + 381 64 68 55 187 ili +381 64 190 83 57, http://www.inea.rs