Promocija proizvođača, konstruktora, inovatora, start up i job shop preduzeća, trgovaca, distributera, udruženja i zastupnika vodećih svetskih kompanija u industriji, i to u jedinstvenom poslovnom ambijentu velike pametne fabrike, cilj je i ideja vodilja 64. Međunarodnog sajma tehnike i tehničkih dostignuća, koji će biti održan na Beogradskom sajmu od 24. do 27. maja 2022. godine.

I u vremenu digitalizacije i masovnih komunikacija industriji i privredi potrebni su sajmovi i neposredni međuljudski kontakti. Zato ova eminentne regionalna sajamska manifestacija nastoji da učesnicima i poslovnim partnerima obezbedi mogućnost da na jednom mestu predstave aktuelne tehničko-tehnološke inovacije i rešenja, industrijske potencijale, da razmene iskustva, otvore perspektive za nova ulaganja i poslovna umrežavanja, da budu deo partnerstva između nauke i privrede i interakcije između industrije 4.0, veštačke inteligencije, mobilnosti radne snage, energetskih rešenja.

Najviše izlagača očekuje se iz oblasti „Integre“, CNC mašina, obradnih centara, alata i sistema alata, potom iz oblasti industrijske elektronike i mernih uređaja, te termotehnike i elektroenergetike. Za očekivati je i „tenziju“ u oblasti materijala i komponenti za industriju, tehnologija i opreme za pripremu i prečišćavanje vode i sistema i komponenti za pakovanje i ambalažu.

Dodatni imperativ koji stoji pred izlagačima su inovativnost proizvoda i tehničko-tehnološke novosti u svim oblastima – od 3D i laserskih tehnologija, električnih letelica i robotike, do obrade plastike, automatizacije proizvodnih procesa, mernih instrumenata, alata.

Uz poruku da je vreme za nove susrete i da sa te i takve scene silaze samo oni koji ne veruju u vlastitu budućnost, sve su to razlozi da oni koji na vreme rezervišu izlagački prostor i prateći program (www.sajamtehnike.rs) na 64. Sajmu tehnike i tehničkih dostignuća, ostvare i mogućnost za o(p)stanak na dinamičnoj naučnoj i tehničko-tehnološkoj sceni.

Zaista je kucnuo čas za novi susret.