Inovativni MM003AT/21-22 zahteva napajanje od 12 do 39 V DA ili 12 do 24 V AC i daje izlaznu struju u od 160 mA ili 330 mA. Moment na vratilu je u skladu sa primenjenim ulaznim naponom i izabranom strujom. Interfejs za povezivanje se može direktno zavrtnjima povezati na PCB ploču i obezbeđuje pouzdan prenos napojnih i signalnih ulaza u opsegu od 5 do 30 V koji služe za kontrolu brzine i smera okretanja motora. Na ploči je i trimer kojim se vrši kontrola parametara ubrzanja i usporavanja. Motori su dimenzija 33 x 33 x 14 mm sa masom od 10 grama.


www.mclennan.co.uk