magazin Mehatronika marketing informacije

Informacije koje plasiramo kroz štampani časopis i naš on-line portal čita oko preko 40.000 inženjera u oblastima mašinstva, elektrotehnike i programiranja kao bazičnim činiocima mehatronike. Današnje nove tehnologije, prisutne u industriji i svakodnevnom životu, podrazumevaju potrebu za novim informacijama u oblasti koju nazivamo mehatronika.

Kako bi približili temu što širem broju čitalaca, posebnu pažnju posvećujemo našem online izdanju kojeg smo tematki proširili i ka oblastima koje mogu potencijalno da interesuju naše čitaoce, a ne spadaju u industrijsku mehatroniku. Pokrivamo stoga lifestyle teme, kao i teme iz oblasti obrazovanja budućih inženjera, posebno se osvrćući na STEM, 3D i mejkersku publiku.

Internet sajt magazina Mehatronika je danas najveći informativni stručni portal iz oblasti mehatronike na našem jeziku. Poseban akcenat stavljamo na recenzije najnovijih uređaja koje objavljujemo na našem jeziku, ali i na engleskom jeziku u posebnom delu sajta. Ponosni smo na veoma referentne prikaze koje smo do sada uradili i na poverenje koje su nam ukazale neke od najvećih svetskih kompanija u našoj branši.

Naša ideja je da kroz štampane i on-line kanale magazina Mehatronika usmerimo što više najnovijih stručnih inženjerskih informacija do naših čitalaca.

Kroz saradnju oglašavanjem sa nama omogućavate da naši kanali postanu još referentniji. Plasirajući tekstove o najnovijim dostignućima i tehnologijama koja vaša kompanija u ovom trenutku koristi, ostavljamo zajedno trag u jednom vremenu. Predstavljajući nova dostignuća i mogućnosti, čak i najmlađim čitaocima otkrivamo svet mehatronike – svet u kome već žive.


Cene oglašavanja

Cene oglasnog prostora za pojedinačno oglašavanje:

  • 1 strana: 400 € + pdv
  • 2 strane: 500 € + pdv
  • 3 strane : 600 € + pdv

Cene oglasnog prostora kroz godišnji ugovor o oglašavanju sa popustom:

  • 5 brojeva po 1 stana u svakom 5×200€ : 1000 € + pdv
  • 5 brojeva po 2 strane u svakom 5×250€ : 1250 € + pdv
  • 5 brojeva po 3 strane u svakom 5×300€ : 1500 € + pdv

*cena u € se obračunava po kursu NBS na dan objavljivanja reklame

Cene oglasnog prostora u on-line izdanjima:

  • Paket on-line 12 meseci : 450 € + pdv
    predviđa objavu jednog teksta mesečno na našem portalu u trajanju od 12 meseci odnosno  12 tekstova ukupno, kao i objavu svakog od njih u e-newsletteru i Facebook i LinkedIn stranici magazina;

magazin Mehatronika izlazi pet puta godišnje (mart, maj, avgust, oktobar, decembar).

Upitnik za naručivanje oglasa

Specijalne strane
Dodatno on-line oglašavanje
Sponzorstvo MEHATRONewsletter