Magazin Mehatronika će u 2023. godni, redovno izaći pet puta i to:

 • mart 2023 – 01/2023
 • maj 2023  – 02/2023
 • avgust 2023 – 03/2023
 • oktobar 2023 – 04/2023
 • decembar 2023 – 05/2023

Cene oglasnog prostora za pojedinačno oglašavanje:

 • 1 strana: 400 € + pdv
 • 2 strane: 500 € + pdv
 • 3 strane : 600 € + pdv

Cene oglasnog prostora kroz godišnji ugovor o oglašavanju sa popustom:

 • 5 brojeva po 1 stana u svakom 5×200€ : 1000 € + pdv
 • 5 brojeva po 2 strane u svakom 5×250€ : 1250 € + pdv
 • 5 brojeva po 3 strane u svakom 5×300€ : 1500 € + pdv

*cena u € se obračunava po kursu NBS na dan objavljivanja reklame

Cena oglasnog prostora u specijalnom izdanju (broj BST/2022), koji realizujemo u saradnji sa Beogradskim sajmom, a posvećenom Sajmu tehnike u maju 2022, za izlagače na sajmu:

 • 1 strana : 150 € + pdv
 • 2 strane : 200 € + pdv

*cena u € se obračunava po kursu NBS na dan objavljivanja reklame

Cene oglasnog prostora u on-line izdanjima:

 • Paket on-line 3 meseca : 150 € + pdv
  predviđa objavu jednog teksta mesečno na našem portalu u trajanju od 3 meseca,  3 teksta ukupno, kao i objavu svakog od njih u „U trendu“ e-newsletteru i Facebook i LinkedIn stranici magazina;
 • Paket on-line 12 meseci : 450 € + pdv
  predviđa objavu jednog teksta mesečno na našem portalu u trajanju od 12 meseci odnosno  12 tekstova ukupno, kao i objavu svakog od njih u „U trendu“ e-newsletteru i Facebook i LinkedIn stranici magazina;
 • Paket on-line 3 meseca +PRESS : 300 € + pdv
  predviđa objavu jednog teksta mesečno na našem portalu u trajanju od 3 meseca, 3 teksta ukupno, kao i objavu svakog od njih u „U trendu“ e-newsletteru i Facebook i LinkedIn stranici magazina i objavu jednog teksta dužine 1 strane u štampanom izdanju magazina Mehatronika.

Upitnik za naručivanje oglasa

Dodatno on-line oglašavanje