Analog Devices LTM4652 je DC/DC µModule® (mikromodul) regulator sa ukupnom greškom na izlazu od ±1,5%, koji radi u dualnom ±25A ili single ±50A modu. U paketu su uključeni prekidači, MOSFET-ovi za napajanje, induktori i sve prateće komponente. Radeći u opsegu ulaznog napona od 4,5V do 18V, LTM4652 podržava dva izlaza sa opsegom izlaznog napona od 0,6V do 7,5V, svaki podešen pomoću jednog eksternog otpornika. Njegov visokoefikasni dizajn isporučuje do ±25A kontinuirane struje za svaki izlaz. Potrebno je samo nekoliko ulaznih i izlaznih kondenzatora. Podesiva kompenzacija upravljačke petlje omogućava brzi odziv kako bi se minimizirao izlazni kapacitet pri napajanju FPGA, ASIC-a i procesora.