Na ovogodišnjem 8. sajmu pakovanja Packtech Expo Balkan, održanom u Beogradu od 23.09. – 27.09, NovUM doo Kikinda predstavio se funkcionalnom linijom za pakovanje kozmetičkih preparata izrađenom za poznatog kupca.


Inovacija u proizvodnom programu NovUM-a ovog puta je stigla pravo sa vrha police Siemens-ovih proizvoda za mikroautomatizaciju. Koncipirana sa tri distribuirane stanice i centralizovanim upravljanjem linija se pokazala kao idealan probni teren za novog Siemens-ovog džina među patuljcima, najnoviji programabilni kontroler serije SIMATIC S7-1200.
Zainteresovani prethodnom promocijom u Siemens-u Beograd a zaintrigirani pre svega PROFINET portovima i nešto kompaktnijim dizajnom od svog prethodnika, popularne stare „200-tke“, odlučili smo se za kontrolere S7-1214 i dva S7-1212, sa odgovarajućim brojem IO modula, kao i „KTP600 Basic“  panelom za parametrizaciju i praćenje rada linije.
Pri implementaciji, softver SIMATIC Step 7 Basic odao nam je nove „tajne“ kontrolera S7-1200. Pristup programiranju svojstven serijama S7-300 i S7-400 u potpunosti je zadovoljio potrebe objektno orijentisanog koda naših mašina. U odnosu na prethodnika, seriju S7-200, memorija je organizovana po principu data blokova što omogućuje dodatnu fleksibilnost u parametrizaciji sklopova koji se ponavljaju (npr. dozatori) i izradi receptura.

Sledeći Siemens-ov korak napred je postojanje tehnoloških objekata u kodu i njihovo direktno parametriranje kroz SIMATIC Step 7 Basic što je uštedelo mnoge sate programiranja autoru teksta. Tehnološki objekti koji su trenutna opcija jesu PID kontrolna petlja i tehnološka osa (ekvivalent mehaničke ose mašine). Osa je realizovana PTO izlazom, izlazom za smer kretanja kao i pridruženim brzim brojačem koji čine jednu celinu. Najjednostavnije je koristiti se koračnim motorom kao pogonom za ovakvu osu.
Na liniji za pakovanje iskorišćena je PID petlja za kontrolu temperature na zatvaranju ambalaže i obe ose na uređajima za etiketiranje. Ovakvu osu bilo je moguće realizovati i na PTO izlazima serije S7-200 ali uz mnogo vremena i virtuoznosti u programiranju. Ovog puta problem je rešen u kratkom roku. Izrada HMI aplikacije olakšana je lakim pristupom tag-ovima svakog PLC-a u projektu. Touch operatorski paneli nove serije su standardno opremljeni spektrom grafičkih objekata za vizualizaciju.


Ukratko, novi kontroler podići će vaš rad na malim sistemima na jedan viši i privlačniji nivo. Iako odlična sada, „1200-tka“ će sigurno doneti još mnogo u budućnosti. Ono što smo nezvanično načuli je da se očekuje verzija analogne ose tj. ose koja će moći da se koristi uz frekventni regulator i enkoder. Takođe se nadamo skorom izlasku SIWAREX vagarskih modula za S7-1200, distribuiranim I/O proširenjima na PROFINET-u, blokovima za HTTP get/post za pristup udaljenim bazama podataka …

Piše: Darko Kosić dipl.el.ing.


Više informacija: NovUM d.o.o., Svetosavska 142, 23300 Kikinda, Srbija, Tel: 0230 400 430, 230 427 368, http://www.novum.rs