Neobično je napuštati Beograd Dunavom.

Neobično je biti na brodu od stotinak metara, koji klizi rekom bez vibracija, trećeg dana sajma.Neobično je i da Vam treba pasoš za vožnju od Beograda do Donjeg Milanovca, jer brod plovi pod švajcarskom zastavom. Neobično je da posada ne zna srpski, ali da nema zbunjenih.

Neobično je da poznajete bend koji neobično dobro svira. Neobično je i da pravite reportažu bez foto aparata. Neobično je da je brod pun najnaprednije industrijske opreme Emerson Process Managementa i da se njen rad upravo demonstrira.

Neobično je sedeti u Havana baru nakraju broda – jedinom mestu gde je pušenje dozvoljeno – i gledati srednjovekovne tvrđave, rimske spomenike i prirodne lepote.  Neobičan je bio i meni, i turšija od luka i pohovane banane i šveps od djumbira.

Neobična su deca i bake sa ručnim radom na keju u Donjem Milanovcu. Neobično je  tamna noć, neobično je put vijugav i neobično je dalek Beograd.


Više informacija: IvDam Process Control, 11000 Beograd, Koste Abraševića 15, Tel: +381-11-2402575, 2402579, http://www.ivdamprocess.com/

Aleksandar D.
Follow me