Aplikacija: KOMPENZACIJA REAKTIVNE ENERGIJE 150kVAr
Objekat: ASFALTNA BAZA  – A.D. Vojvodinaput Zrenjanin
Pozicija: CENTRALNA KOMPENZACIJA REAKTIVNE ENERGIJE POSLE TS 630kVA

Dugo vremena je vladalo mišljenje da je izvor energije u pogonu konstantan, da se ne može kvalitativno poboljšati i da bitno ne utiče na efikasnost i cenu proizvodnje, te da je cela energetika fabrike u stvari nadležnost javnih službi poput „Elektrodistribucije“.  Promenom društvenog sistema i uvođenjem tržišne privrede, energetska raspoloživost i koštanje dobija puni značaj u lancu proizvodnje. Danas je kompenzacija reaktivne energije imperativ iz više razloga:

  1. Kompenzacija reaktivne energije poboljšava raspoloživost trafo stanice po snazi, što često može odložiti proširenje kapaciteta trafo stanice;
  2. Rasterećuje energetske kablove u pogonu, naručito dovodne kablove koja se protežu od trafo stanice ka pogonu;
  3. Kompenzacijom reaktivne energije značajno se smanjuje račun za utrošenu reaktivnu energiju,  jer sto je faktor snage veci , manji je iznos racuna za utrosenu elektricnu energiju koji obracunava nadlezna “Elektrodistribucija“. Investiranje u kompenzaciju reaktivne energije se isplati za oko godinu dana rada pogona;
  4. Kompenzacijom reaktivne energije, daje se nemerljiv doprinos ukupnoj energetskoj stabilnosti cele zemlje. Loš faktor snage, manji od 0,95, doprinosi pojavi jalove energije koja nikom ne služi i predstavlja čist gubitak za proizvođača energije. Uspešnom kompenzacijom sprečava se pojava gubitaka u energetskom sistemu, tako da potrošači kojima zaista je potrebna električna energija lakše dolaze do nje, pri tom ne ugrožavajući energetsku stabilnost nacionalne distribucije.

Iz svega ovog navedenog kompenzacija reaktivne energije će biti i zakonska obaveza svih potrošača kod kojih postoji merenje reaktivne energije, pretežno se to odnosi na industriju u svim granama delatnosti.

Uspešna kompenzacija reaktivne energije nije naivna stvar. Prethodi joj dobar idejni projekat i električna merenja sa atestiranim uređajima, jer loša kompenzacija može prouzrokovati značajne probleme u pogonu. Firma “Electro-Control“ d.o.o iz Zrenjanina, je dosta svog rada posvetila ovoj problematici. U nastavku teksta možete pročitati o najskorijoj aplikaciji kompenzacije reaktivne energije koju je ova firma isprojektovala i uspešno rešila.

Zadatak :

  1. Pravilno dimenzionisati i odabrati tip kondenzatorskih baterija imajući u vidu stvarno anganžovanu aktivnu snagu u pogonu, radi što boljeg tehničko-ekonomskog aspekta rešenja
  2. Izvršiti centralnu automatsku kompenzaciju reaktivne energije, pri čemu treba popraviti vrednost cosFi =0.79 na vrednost ne manju od cosFi= 0.98 Povećati raspoloživost trafo stanice po snazi, poboljšati kvalitet NN napojne mreže
  3. Potrebno je smanjiti mesečni račun za utrošenu reaktivnu energiju
  4. Obezbediti prekostrujnu zaštitu, kao i mogućnost ručnog isključenja uređaja kompenzacije reaktivne energije
  5. Baterije za kompenzaciju ne smeju u sebi sadržati supstancu ’’piralen’’ koja je štetna po zdravlje i životnu sredinu

Pre izrade projekta kompenzacije izvršena su sveobuhvatna električna merenja, na NN izvodu trafo stanice, sa uređajem koji vrši kompletnu analizu električne mreže, a poseduje uverenje o baždarenosti od Zavoda za mere i dragocene metale R.Srbije . Na osnovu rezultata merenja utvrđena je stvarno anganžovana električna snaga u pogonu, ‘’zaprljanost mreže’’ višim harmonicima, tačna vrednost cosFi i mnogi drugi korisni podaci . Posle urađene analize merenja i potrebnih proračuna ustanovili smo da za poravku faktora snage na vrednost 0.98 potrebna nam je kompenzacija reaktivne energije približno snage 150kVAr sa baterijama koje mogu da trpe povišen napon na svojim krajevima.

Naše rešenje :
Posle napravljenog idejnog projekta kompenzacije reaktivne energije Electro-Control je isporučio i pustio u rad sistem koncipiran na sledeći način: Instalisan je uređaj za kompenzaciju reaktivne energije proizvođača „Schneider Electric“ od 150kVAr, sa baterijama koje NE SADRŽE PIRALEN kao elektrolit i podnose povišeni napon. Regulacija kompenzacije se vrši u 3 koraka i to: 60 kVAr, 60+30 kVAr sa odgovarajućim koračnim regulatorom radi automatske regulacije. Na energetskom dovodu prema uređaju ugrađen je zaštitni prekidač sa nominalnom nosivom jačinom struje od 400A tipa Compact gore pomenutog proizvođača, gde je moguće i ručno uključenje/isključenje. Po puštanju u rad postignut je cosFi=0,99 , što je i veća vrednost od one koji smo dobili kao zadatak od strane investitora. Dobre pripremne radnje pre realizacije projekta, kao i merenja koja smo izvršili, klijentu su obezbedila najpovoljnije ekonomsko rešenje, odličnu vrednost cosFi uz veoma malu verovatnoću pojave ‘’prekompenzacije’’, čime je ispunjen i tehnički aspekt rešenja.

Zaključak :
Posle kompenzacije reaktivne energije faktor snage je nadmašio zadatu vrednost i sada iznosi 0.99 . Poboljšan je kvalitet napajanja, povećala se raspoloživost trafo stanice po snazi, rasterećeni su energetski NN kablovi od trafo stanice ka pogonu . Klijentu se značajno smanjio račun za utrošenu reaktivnu energije, te je planiran povratak investicije od približno 1.godine . Electro-Control je svojim rešenjem potpuno zadovoljio zahtev za ne ugoržavanjem zdravlja zaposlenih u pogonu i očuvanje životne sredine .

Pohvaljujemo :
U ovom poslu, svojim profesinalnim odnosom prema našim zahtevima, posebno se istakao vodeći dobavljač opreme za potrebe našeg projekta –  firma “ DK-Trade“ d.o.o. iz Zrenjanina, koja je zvanični i ovlašćeni distributer kompanije “Schneider Electric“ za Srbiju.

Piše: Danijel Žurma el.ing.


Više informacija: Electro control d.o.o., Bulevar Veljka Vlahovica 47/36, Zrenjanin, http://www.electro-control.co.rs