Cena i kvalitet su faktori sa najvećim uticajem na odluke o kupovini. Za proizvođače hrane, koji pretežno rade sa malim profitom, to često predstavlja delikatan zadatak balansiranja dvaju faktora. Efikasan način rešavanja ovakve dileme je nadzor procesa proizvodnje hrane primenom kompaktnih sistema vizuelizacije, čime se značajno mogu redukovati investiciona ulaganja i troškovi proizvodnje.

Automatizovan vizuelni monitoring kvaliteta postao je ustaljen u primeni u svim vrstama proizvodnih procesa. Kada je reč o takvom sistemu, obično je u pitanju veoma kompleksno i skupo rešenje. Ono obično podrazumeva glavni (master) kontroler, senzorsku komunikacionu platformu i različite izvršne organe – aktuatore, što uglavnom rezultuje prilično komplikovanim i cenovno nedostupnim sistemom, uz takođe neprihvatljiv nivo zahtevnosti za izvršioce. Sa druge strane, Festo kompaktni sistemi vizuelizacije, kao što je SBOC-Q, su primer kako se 100% kvalitetna vizuelna kontrola proizvodnog procesa može postići jednostavno i uz prihvatljive troškove.

Kontrola veličine hamburgera
Jedan od svetski najpoznatijih proizvoda industrije brze hrane jeste hamburger – dnevno se konzumira u milionskim količinama. Kao što se da logično pretpostaviti, njegova je proizvodnja visoko automatizovana. Nije bitan samo kvalitet mesa koji ulazi u njegov sastav, već i veličina i dimenzije svakog komada. Jedan veliki čileanski proizvođač, ne prepuštajući ništa slučaju, koristi Festo kompaktan sistem vizuelizacije, da bi precizno kontrolisao prečnik svakog hamburgera. Ovi popularni primerci fast food proizvoda ne smeju imati odstupanje po prečniku više od 10mm u bilo kom pravcu. Svaki koji izlazi iz ovih tolerancija, kada naiđe u zonu vizuelne kontrole kompakt sistemom, biva brzo prepoznat i izbačen sa linije tako da nikada ne stigne do tanjira ljubitelja ove popularne brze hrane.
Biskviti pod stalnim pogledom

Jedan od najvećih argentinskih proizvođača hrane i pića proizvodi mnogo različitih tipova hrane i napitaka, među kojima su i biskviti. Kada sve ide po planu, biskviti na kraju proizvodnog procesa dobijaju savršen čokoladni preliv. U bilo kom drugom slučaju, npr. polomljen biskvit, sa nedovoljno preliva, ili sa prelivom loše nanetim i oblikovanim, biskvit biva automatski odbačen sa linije. Kompaktni sistem vizuelizacije SBOI-Q sa optoelektronskim senzorom SOEG-RTD obezbeđuje neprekidni nadzor kompletnog proizvodnog procesa. Sistem detektuje biskvite koji po bilo čemu odstupaju od savršenog, kapacitetom od 200 kom u minuti,  generišući impuls za izbacivanje defektnih proizvoda.

Jedan drugi južnoamerički proizvođač proizvodi serije dvoslojnih biskvita sa kremastim punjenjem između slojeva koje drži slojeve međusobno slepljene. Biskviti sa premalo kremastog premaza su neprihvatljivi i moraju se odstraniti. Ovu funkciju generiše pet paralelnih SBOC-Q sistema vizuelizacije. Oni simultano detektuju 24 biskvita u nizu pri brzini proizvodnje od 150 redova u minuti. Ova apsolutna kontrola kvaliteta predstavlja značajno povećanje produktivnosti za proizvođača biskvita, naročito u poređenju sa prethodnim rešenjem koje je izbacivalo čitave redove biskvita pri detektovanju pojedinačnog neispravnog biskvita.
Pivo na detaljnom pregledu

Da bi obezbedili da je svaka od pivskih flaša pravilno zatvorena čepom, tehničko osoblje Bavarske pivare koristi kompaktni sistem za proveru svake korpe nakon što se ona napuni flašama. Ako čep nedostaje, korpa koja se zatekne na ispitivanju se izdvaja sa linije i flaša na kojoj nema čepa se zamenjuje ručno. Ako nema nedostataka, korpa se propušta dalje na stanice za pakovanje i paletizaciju.

„Kontrola prisutnosti“ i druge metode
U industriji pića, važan parametar je ne samo prisutnost proizvoda i ispravnost ambalaže, nego i visina nivoa punjenja flaše ili ambalaže proizvodom. Kao primer imamo proizvođača voćnih sokova koji koristi kompaktni sistem za proveru svake pojedinačne flaše, kojim utvrđuje da li je nivo proizvoda u dozvoljenim granicama, i da li je čep pravilno zavrnut. Za neispunjavanje bilo kog od kriterijuma, ta flaša se brzo izdvaja sa linije. Proces provere ova dva kriterijuma sistem izvodi pri impozantnoj brzini od 15 flaša u sekundi.


Više informacija: Festo Beograd, Toplice Milana 14a, 11050 Beograd, Tel:+381 11 289 2295, e-mail:info@festo.rs, http://www.festo.rs

Aleksandar D.
Follow me