LockOne je dizajniran sa cijem da spreči odtezanje matica pod uticajem vibracija na mašini. Nakon postavljanja, LockOne se raširi i time obezbeđuje superiornu silu koja drži maticu u željenom položaju. Zahvaljujući pametnom dizajnu, za montažu nije potrebno koristiti specijalni alat. Izuzetno je lak i može se postaviti i na mestima gde je i najmanja dodatna masa problem.

www.katofastening.com

Marija D.