Kako Industrija 4.0 širi napredne proizvodne procese na globalna tržišta, potražnja za visoko automatizovanim sistemima koji rade sa integrisanim proizvodnim tokom i stalno prikupljaju podatke o kontroli procesa drastično raste. Većina ovih sistema – uključujući magnetne enkodere u robotskim rukama, senzore blizine, aktuatore, predajnike pritiska, linearne motore i autonomne mobilne robote – zahtevaju napredna rešenja za detekciju položaja za kontrolu performansi i prikupljanje podataka na fabričkom nivou za bolje donošenje odluka i bezbednije, pouzdaniji rad opreme.

Brzi senzori položaja visoke preciznosti omogućavaju sledeću generaciju kontrole u ​​realnom vremenu u automatizovanim industrijskim sistemima. Precizni linearni 3D senzori sa Holovim efektom, kao što je TMAG5170, pomažu dizajnerima da postignu brza, precizna i pouzdana merenja potrebna za pokretanje tržišnih trendova industrije 4.0 bez žrtvovanja performansi ili povećanja potrošnje energije i troškova.

Pročitajte više: ovde

Marija D.