Niža cena i kraći rokovi isporuke odlike su naših tipski testiranih ormana po LEGRAND licenci koji zadovoljavaju sve evropske standarde. Sada daleke 1981. godine započeli smo sa radom u skromnoj radionici ,a danas posedujemo halu od 650 m2, 200 m2 poslovnog prostora i sve neophodne mašine i tehnološke linije za sečenje, savijanje perforaciju, deformaciju i plastifikaciju lima, kao i nanošenje poliuretan mase na vrata ormana čime se obezbeđuje hermetičnost vrata , a sve prema potrebama i željama naših kupaca. Posedujemo osposobljen kadar za sve poslove u oblasti jake i slabe struje i u mogućnosti smo da odgovorimo na sve postavljene zadatke

PROIZVODNJA
Ormane pravimo u različitim dimenzijama od 300x300x200 mm do 2000x1500x500 mm što omogućava da se svakom pojedinačnom zahtevu izađe u susret. Ormani su napravljeni od čeličnog lima iz jednog komada u stepenu zaštite IP 55. Hermetičnost vrata je obezbeđena poliuretan zaptivačima. Debljina čeličnog lima od kojih se izrađuju ormani kreće se od 1mm do 2 mm u zavisnosti od veličine ormana. Boja je naneta metodom bojenja prahom čime su ormani zaštićeni od korozije. Vrata ormana mogu se montirati sa leve i desne strane sa sistemom šarki. U zavisnosti od potrebe vrata se montiraju na dve ili tri šarke, sa jednom ili dve bravice.

Sve ormane isporučijemo sa montažnom pločom od pocinkovanog čeličnog lima debljine 2mm do 3mm u zavisnosti od opreme koja se ugrađuje u orman.

IZRADA ORMARA PO LEGRAND LICENCI
Od  juna 2011.  postali smo “Legrand Premium panel builder” i dobili mogućnost proizvodnje ormana pod licencom ovog renomiranog proizvodača, što znači da se:
u izradi konfiguracije koriste Legrand proizvodi koji su testirani i zadovoljavaju odgovarajuće standarde
konfiguracije su testirane od strane Legrand-a
izbor i ugradnja Legrand proizvoda u skladu je sa metodama definisanim standardima i propisima uz postovanje profesionalne prakse i drugih mera opreza.

Da bi se izbegle provere i ispitivanja koja dugo traju i ponekad su razorna, standard dopušta da ispitivanja budu svedena na minimum korišćenjem „tipskih ispitivanja“ urađenih i garantovanih od strane proizvođača.

Svaki orman se testira „tipskim ispitivanjem” što znači da se nad njim sprovodi sedam vrsta testova na uobičajeno ožičenoj konfiguraciji i postavljenoj opremi.:

  • Granice porasta temperature
  • Dielektrična svojstva
  • Otpornost na kratak spoj
  • Efikasnost zaštite
  • Razdaljinu proboja
  • Mehaničku izdržljivost
  • Stepen zaštite (IP).

Više informacija: DRAKULIC d.o.o., Stari zrenjaninski put b.b., 26360 Plandište, Tel: 013/861-111,861-711, e-mail: kontakt@drakulic.co.rs,web adresa: http://www.drakulic.co.rs

Aleksandar D.
Follow me