IT-7900 Serija regenerativnih Grid simulatora 5-75kVA


Simulator namenjen za testiranje potrošača priklučenih na mrežu.Kompaktno kućište omogućava 15kVA snage u 3U-Rack pakovanju.

Mogućnost paralelne veze više jedinica do 960kVa snage. Sink&Source mod rada u sva 4-kvadranta.Tri M Plus electronics, Trg 14, Oktobra 6/23, Niš
Tel. 064/13-789-17
web: www.3me.rs – email: office@3me.rs 

Marija D.

← Previous post

Next post →