Osobine:
– FX – Servo Sistem sa naprednom kontrolom pozicioniranja
– CC-Link konekcija – Efikasan prenos podataka
– Kompatibilnost sa prethodnim i budućim serijama

Aplikacija

Bilo da se radi o proizvodu prehrambene ili farmaceutske industrije ili je u pitanju bilo koja druga roba široke potrošnje, pakovanje je zahtevna i neophodna operacija. PLC sistem koji upravlja pakovanjem mora biti veoma fleksibilan kako bi se prilagodio širokom spektru  mogućih rešenja, s obzirom na specifične potrebe svakog proizvođača.  PLC sistem takođe mora obezbediti proizvođaču apsolutnu kontrolu procesa pakovanja, bez obzira da li se radi o punjenju, zatvaranju, ubacivanju u kutije, pakovanju u termo foliju ili nečemu drugom.

U koraku sa tehnologijom

Da bi proizvodnja ostala kompetitivna na tržištu, veoma je važno da se upravljački sistem može poboljšavati sa povećanjem potreba, što je moguće samo ako se prate najnovija tehnološka poboljšanja. Kako se novi proizvodi svakodnevno pojavljuju na tržištu, potpuno je neracionalno za kupca da snosi troškove poboljšanja kompletnog upravljačkog sistema kako bi pratio nove tehnologije. Ovo je i razlog što se FX familija osnovnih jedinica razvija tako da bude kompatibilna i sa prethodnim i sa budućim serijama, što korisniku omogućava da nadogradi osnovnu jedinicu, a da pri tome ne menja postojeće dodatne funkcionalne module.

SSCNET III
-Servo System Controller Network

SSCNET fiber optička mreža, koju je predstavio Mitsubishi Electric,  omogućava ono što je ranije bilo moguće samo sa naprednim PLC platformama. Mreža na koju je povezan PLC preko FX3U-20SSC-H bloka omogućava hostu nove funkcije čak i uz korišćenje kompaktnog PLC-a. Ovde se misli pre svega na kontrolu momenta, čime je na primer osigurano da moment ne prelazi zadati maksimum prilikom postavljanja poklopca na teglama. Dalje, manuelna pulsna kontrola, koja omogućava korisniku da brzo podesi poziciju na konvejeru ili recimo dvo-osna kontrola, koja može istovremeno da izvodi linearnu i cirkularnu interpolaciju i na taj način omogući brže premeštanje predmeta između dve tačke uz smanjenje sile potrebne za rukovanje predmetom.
Sledeća korisna SSCNET funkcija je Target Address Change funkcija. Na primer, kada se jednom proizvod testira, PLC proverava da li je tegla označena sa O.K. ili GREŠKA. U zavisnosti od toga tegla se može uputiti na drugu ciljnu poziciju. Promena ciljne destinacije se vrši automatski bez dodatnih proračunavanja te se time ne usporava rad proizvodnog procesa.

Da bi se obezbedila fleksibilnost pri dizajnu aplikacija, SSCNET je opremljen fiber optičkim kablovima za prenos signala od PLC-a do servo motora. Fiber optika ovde omogućava da servo motor bude udaljen i do 50 metara od mrežnog čvora i sve to uz komunikaciju od 50Mbps.

Da bi se olakšalo startovanje mreže, FX3u-20SSC-H ima svoj softver za konfigurisanje FX konfigurator-FP. Softver je integrisan sa GX developer-om i omogućava korisniku brzo i lako kreiranje programa za naprednu kontrolu pozicioniranja.

CC-Link
-Efikasan rad sa podacima

FX aplikacija je obično deo veće aplikacije. U fabričkim uslovima, istovremeno se može odvijati veći broj procesa. Kako bi se obezbedila sinhronizacija i efikasnost, procesi moraju međusobno da komuniciraju. Ovo obezbeđuje upravo CC-Link – omogućavajući komunikaciju sa inteligentnim uređajima u polju kao što su displeji, bar kod čitači i PLC-ovi. Omogućen je prenos podataka standardnim paricama na maksimalnoj udaljenosti do 1200m (156 kbit/s max), pa sve do 10 Mbit/s. CC-Link predstavlja ekonomičnu mrežu za mnoge aplikacije. CC-Link se može povezati na PC i omogućiti korisniku da nadgleda i kontroliše sistem sa bilo kog mesta udaljenog od same proizvodne hale.


Više informacija: INEA SR d.o.o., Ul. Karadjordjeva 12/217, 11300 Smederevo, Republika Srbija, Telefon: + 381 64 68 55 187 ili +381 64 190 83 57, http://www.inea.rs