Novi load switch TPS22992 karakteriše naše HotRod™ KFN pakovanje koje omogućava do 50% uštede prostora bez ugrožavanja performansi. Postignite najbolju gustinu snage u klasi preko jednog pina sa najmanjim prekidačem opterećenja od 6-A load switch u industriji.

https://www.ti.com/product/TPS22992