Industrijski cRIO GSM komunikacioni modul

Osobine
• Multi-band GSM modem sa podrškom za GPRS paketske servise
• Set funkcija za rad sa GSM modulom koje korisnik poziva iz Real-Time dela programa cRIO platforme
• Tekstualne i PDU SMS poruke
• Komunikacija pomoću CSD (data call)
• TCP/UDP komunikacija, do 8 istovremeno otvorenih konekcija
• Funkcije za FTP i email
• Napajanje od 8 do 30V DC
• Postavljanje u standardno NI cRIO kućište

SRB cRIO GSM modul omogućava GSM komunikaciju NI CompactRIO kontrolera korišćenjem mreže mobilne telefonije. Zasnovan je na GSM modemu SIM900 firme SIMCom. SIM900 je Quad band modul koji omogućava GSM komunikaciju sa SMS, CSD i GPRS servisima.
National Instruments (NI) je američka kompanija specijalizovana za mernu i upravljačku opremu i softver za virtuelnu instrumentaciju. Njihov razvojni softverski paket LabVIEW je postao standard kada je u pitanju akvizicija podataka, industrijska automatizacija i automatizovano testiranje. NI CompactRIO (cRIO) je modularni programabilni automatizacioni kontroler (PAC) koji omogućava kontrolu i akviziciju podataka za sisteme koji zahtevaju visoke performanse, pouzdanost i rad u realnom vremenu.
Modul SRB cRIO GSM se postavlja u standardno NI cRIO kućište. Sa prednje strane nalaze se LED indikatori, priključak za napajanje GSM modula, SMA priključak za GSM antenu i prorez za SIM pretplatničku karticu koji radi po principu push-push.


Više informacija: Uno-Lux NS d.o.o., Generala Milutina Vlajića 36, 11147 Beograd, Srbija, http://www.unoluxns.com