Aplikacija

Korektan tretman vode je krucijalan činilac za očuvanje zdravlja ljudske zajednice. Da bi se ovo postiglo, potrebna je čitava paleta opreme od jednostavnih I/O jedinica pa do kompaktnih PLC-ova.

Filter u sistemu za tretman otpadnih voda služi i za biorazgrađivanje organskih materija kao i za nitrifikaciju. Da bi se to obavilo, rotaciona prskalica raspoređuje otpadnu vodu po telu filtera, kroz koji se voda slobodnim padom kreće po kamenoj ispuni filtera. Mikroorganizmi iz vode se zadržavaju na kamenij ispuni koja je prekrivena bakterijama. Bakterije razgrađuju organski otpad i na taj način uklanjaju zagađenje iz otpadne vode.

Mitsubishi Electric Inverteri

Ključni element ove aplikacije je kontinualan tok vode kroy filter. Da bi se ovo obezbedilo, Mitsubishi Inverteri su pravo rešenje. Invertere treba koristiti kako bi se ostvarila ušteda u energiji kroz varijabilni moment na vratilu. Ovakav sistem može samostalno povećati snagu motora kada je to potrebno zbog većeg toka kroz pumpe. Preporučeni FX3u PLC se lako konfiguriše i pušta u rad korišćenjem FREQROL protokola.

Ovaj protokol omogućava konekciju jednog FX PLC-a sa do osam invertera preko RS-485, omogućava monitoring i očitavanje/upisivanje parametara. Kao rezultat korisnik u svakom trenutku može tačno znati stanje sistema.

Ethernet udaljena konekcija

Kako je kod ove aplikacije karakteristično da su delovi sistema međusobno udaljeni, nije isplativo upošljavanje servisne službe da i se vršila redovna provera sistema. Ethernet konekcija rešava ovaj problem jer omogućava nadgledanje i održavanje sa udaljenog mesta. Osakvo rešenje omogućava korisniku da iz kontrolne sobe nadgleda veliki broj različitih radnih stanica i reaguje po potrebi.

Da bi se poboljšao nadzor koristi se FX3u-ENET koji omogućava i e-mail, te Fx3u PLC može operateru samostalno poslati signal alarma.

Korisnik može da putem e-maila komunicira sa PLC-om, i na taj način izvrši podešavanje rada uređaja.

Mobilni HMI za mobilne korisnike

U onim situacijama kada osoblje mora da poseti sam pogon, potrebno je da sa sobom ponese ručni HMI. Ovo rešenje smanjuje troškove ugradnje fiksnih HMI uređaja u svaku stanicu. Prenosni HMI jednostavno se priključi na kontroli sistem i omogućava servis i održavanje uređaja.
GT11 serija mobilnih GOT-Handz terminala ima pregršt naprednih funkcija:

Push-button prekidače – šest prekidača sa LED lampicama namenjeni su za indikaciju statusa rada pri kontroli spoljne opreme.

Emergency stop prekidač – Ovaj prekidač momentalno zaustavlja rad pogona.

Selekcioni prekidač sa ključem – Radni režim GOT-a se menja ovim prekidačem. Ručni ili automatski, vidljivi ili skriven su moguće opcije.

Tro-pozicioni prekidač – Tro-pozicioni  “dead-man” (OFF-ON–OFF) prekidač  se ugrađuje kako bi se onemogućile greške i nedozvoljena stanja pogona.

Prekidač može direktno da upravlja eksternom opremom i izda trenutnu STOP komandu mašini.


Osobine:

  • Udaljen nadzor i održavanje putem Ethernet-a
  • FREQROL protokol za jednostavno podešavanje invertera
  • Energy saving inverteri
  • Prigodan HMI

Više informacija: INEA SR d.o.o., Ul. Karadjordjeva 12/217, 11300 Smederevo, Republika Srbija, Telefon: + 381 64 68 55 187 ili +381 64 190 83 57, http://www.inea.rs

 

Aleksandar D.
Follow me