Savremena indukciona postrojenja za termičku obradu metala, dobijaju sve širu primenu potiskujući, zbog niza ekonomskih i eksploatacionih prednosti, klasične načine grejanja sa spoljašnjim izvorima toplote.

Prenos električne energije od izvora do radnog predmeta kod indukcionog grejanja se vrši posredstvom jakog promenljivog elektromagnetnog polja. Vrtložne struje indukovane u radnom predmetu ostvaruju direktno razvijanje toplote u grejanom materijalu. Odsustvo posrednog prenošenja toplotne energije (naprimer sa plamena ili površine grejača) obezbeđuje visok koeficijent korisnog dejstva i veliki proizvodni učinak.

Savremena indukciona postrojenja su zasnovana na statičkim pretvaračima za povećanje učenstanosti korišćenjem komponenti energetske elektronike (tiristori, MOSFET ili IGBT tranzistori) i za razliku od klasičnih rotacionih pretvarača ne poseduju obrtne delove. Startovanje i zaustavljanje procesa zagrevanja je jednostavno i ograničeno samo tehnološkim postupkom.
Zahvaljujući kvalitetu ugrađenih elektronskih komponenti dobijenih vrhunskom poluprovodničkom tehnologijom i savremenin načinom projektovanja opreme, pouzdanost postrojenja je visoka, a proces održavanja pojednostavljen. Eventualni zastoji se otklanjaju jednostavnom i brzom zamenom elektronskih kartica ili oštećenog energetskog dela. Sistemi za nadgledanje rada podsklopova upućuju obično svetlosnom indikacijom, na mogući izvor i vrstu greške.

Izbor optimalne radne učestanosti zavisi od namene indukcionog postrojenja. Neki od parametara koji utiču na izbor radne učestanosti i time na način projektovanja pretvarača su: vrsta zagrevanja (topljenje, grejanje odsečaka pre kovanja, površinske termičke obrade…), dimenzije radnog predmeta, proizvodni kapacitet itd.


Više informacija: Diex-val d.o.o., Arpadova 58, 24400 Senta, http://www.diex-val.com/

Aleksandar D.
Follow me