Pogodni za upotrebu u aplikacijama u decentralizovanim sistemima upravljanja, gde mogu da smanje potrebnu količinu ožičenja na terenu, novi moduli su dizajnirani za upotrebu sa konvencionalnim senzorima i aktuatorima male snage. Ulazni moduli AL2xxx nude obradu ulaznih signala pre nego što se proslede u IO-Link sistem uz pomoću filtera koji uključuju dibounsing, strečing i invertovanje. Moduli AL2xxx otporni na rashladne tečnost i imaju IP67 stepen zaštite ulaza, dok su higijenske verzije imaju IP68 / IP69K stepen zaštite.


www.ifm.com