Teleskopski uređaji za pretovar praškastih i zrnastih materijala
Pomoću ovih uređaja, eliminiše se prašina, smanjuju se gubici
prilikom pretovara materijala i obezbeđuje sigurnost po radnike.
HENNLICH konstruiše, proizvodi i isporučuje uređaje za pretovar
u skaldu sa zahtevima konkretne aplikacije kupca. Područje primene
je veoma široko, počev od pretovara cisterni, brodova, vagona,
prikolica, na otvorenom prostoru, kod pretovara uglja i sl.

www.hennlich.rs