KCI 120 Dplus dualni enkoder istovremeno kreira povratnu spregu sa motorom i vrši poziciono merenje. Mereći položaj nakon sistema prenosnika, KCI 120 Dplus kompenzuje netačnosti u visoko mobilnim i dinamičkim robotskim aplikacijama. Dualnu funkciju postiže jednom centralnom jedinicom za skeniranje uz dve odvojene kružne skale, što ga čini veoma kompaktnim i lakim
za integraciju. Čist serijski EnDat 2.2 interfejs uz funkcionalnu bezbednost omogućava njegovo korišćenje u aplikacijama gde je bezbednost bitna.


www.heidenhain.de