1597DIN familija UL94-V0 plastičnih kućišta koje ne potpomažu gorenje namenjena je za primenu u sklopu industrijske opreme za kontrolu, automatizaciju, monitoring, HVAC i za distribuiranu IoT opremu. Izrađuje se u četiri veličine: 2, 4, 6 i 9 uz standardnu širinu modula od 17.5mm. U kućištima se nalaze po dva slota za PCB montažu i sva ležišta u osnovi za postavljanje opreme ili PCB montažu.


www.hammfg.com