GTS Adriatic d.o.o. distribuira mašine za industrijsko obeležavanje, opremu za pakovanje, opremu za inspekciju proizvoda, Auto ID rešenja i izrađuje industrijske softvere po zahtevu klijenta.

Pored mašina za obeležavanje primarnog, sekundarnog i tercijalnog pakovanja, mašina za trajno obeležavanje metala, kao i radne stanice namenjene efikasnom magacinskom poslovanju, posebna pažnja skrenuta je na konvejerski sistem sa implementiranim Ink Jet štampačem za trajno obeležavanje konzumnih jaja.

 

Elcom System d.o.o. se bavi izradom rešenja u oblasti industrijske automatizacije, mašinogradnje i inovacija:

  •   izrada mašina po zahtevu kupca
  •   Poka Yoke uređaji
  •   PLC programiranje
  •   izrada komandnih RA ormana

Elcom system se može pohvaliti odličnim rezultatima u izradi inovativnivnih industrijskih rešenja.

Na ovogodišnjem sajmu akcenat je stavljen na Poka Yoke sistem za eliminaciju greške operatera prilikom manuelne proizvodnje kao i na Festo sistem za merenje energetske efikasnosti.

KONTAKT:  GTS Adriatic d.o.o. Donje Sajlovo 140 21000 Novi Sad, Srbija +381 21 232 11 94 office@gts-adriatic.rs www.gts-adriatic.rs

KONTAKT: Elcom System d.o.o. Donje Sajlovo 140 21000 Novi Sad, Srbija +381 21 232 11 94 office@elcomsystem.rs www.elcomsystem.rs