Otporan na vremenske uslove sa linearizacijom i analognim i pulsnim izlazima, F103 totalizer je savršen za nove instalacije i kao zamena u već postojećim u Class I, Division 2 zonama hazarda. Opcioni data loging je namenjen za aplikacije gde je potrebno nadgledati dnevni rad i paziti nad neočekivanim događajima u toku dužeg vremenskog perioda. Posebno je pogodan za rad u
teškim uslovima, kao što su kiša, sneg, pustinjski pesak, morska slana voda i temperature u opsegu -40°C do +70°C.


www.fluidwell.com