Modeli termografskih kamera FLIR X6980 MWIR i X6980 SLS LWIR omogućavaju najveću brzinu uzorkovanja termografske slike u balističkim i eksplozivnim ispitivanjima, ili u destruktivnom testiranju Li-Ion baterija. Ove kamere omogućavaju snimanje na hiljade slika u sekundi, što je ključna karakteristika pored osetljivosti na visoke temperature i motorizovanih sočiva sa daljinskim fokusom.

Marija D.