FLIR GF77a IR kamera sa funkcijom “Gas Find”, omogućava operaterima i proizvođačima da nadgledaju eventualno curenje gasa koje je golim okom nevidljivo. Posebno se to odnosi na curenje metana i drugih prirodnih gasova čije curenje može biti opasno. Konstruisan je tako da sa lakoćom detektuje metan, sumpor-dioksid i okside azota, kako bi se smanjila mogućnost greške usled lažne detekcije.

www.flir.com