Finalni korak u kreiranju jedinstvene organizacije koja će nadgledati komunikcije u procesnoj automatizaciji i integracione tehnologije je učinjen kada su se članovi i HART® Communication Foundation i Fieldbus Foundation™ dogovorili da se ujedine u jedno telo FielComm Group od 1 januara 2015. godine.

fieldcommNovom korporacijom, pd imenom FieldComm Group, rukovodiće bord direktora predstavnika iz oba borda dosadašnjih fondacija.

Hans George Kumpfmueller

Hans-Georg Kumpfmueller je izabran za predsedavajućeg i na to mesto je došao sa mesta generalnog direktora Senzorike i komunikacija u Siemens-u.

Ted Masters

Predsednik i generalni direktor FieldComm grupe biće Ted Masters, koji je tu istu funkciju do sada imao u HART Communication Foundation-u.

Fieldbus Foundation

Fieldbus Foundation je globalna neprofitna korporacija koju čine vodeće procesne i automatizacione kompanije. Za više informacija možete posetiti njihov sajt: www.fieldbus.org.

HART Communication Foundation

HART Communication Foundation je vlasnik tehnologija i standarda za HART komunikacioni protokol. Osnovana je 1993 i radi kao nezavisna, neprofitna organizacija koja pruža podršku za HART komunikacione tehnologije i standarde širom sveta. U ovu fondaciju je učlanjeno preko 320 kompanija. Za više informacija posetite njihov sajt: www.hartcomm.org

###

HART® is a trademark of the HART Communication Foundation
FOUNDATION™ is a trademark of the Fieldbus Foundation