• „Sistem na čipu“ SoC razvio Fatek
 • Čip čini 120,000 gejtova
 • 5 high-speed komunikacionih portova

Karakteristike:

 • Velika brzina i visoke performanse
 • Moćan set instrukcija prilagođen korisniku
 • Komunikacija – do 5 portova uključujući RS 232, RS 485, USB & Ethernet
 • Integrisan brzi brojač frekvencije do 920 KHz
 • Do četiri high-speed pulsnih širinskih modulacija (HSPWM)
 • Brzi tajmeri (HST)
 • Jedna jedinica sa 16 tačaka za high-speed interapte
 • Do 36 tačaka za ulazne signale
 • Velika ponuda periferija

Velika brzina, visoke performanse i atraktivna cena

Fatek je razvio sopstveni Sistem na Čipu (SoC) koji je srce svakog FBs-PLC-a. Čip se sastoji od 120.000 gejtova koji realizuju centralnu procesorsku jedinicu (CPU), hardverski logički procesor, pet brzih komunikacionih portova, četiri hardverska tajmera/brojača, pulsne izlaze za pozicioniranje sa četiri ose, brze interapte i ulaze. Čip postiže veće brzine uz bolju funkcionalnost i veću pouzdanost u poređenju sa ostalim PLC-ovima istog cenovnog ranga.

Sa više od 300 ugrađenih instrukcija veoma je jednostavno realizovati ulazno/izlazne funkcije na FBs-PLC-u. Jednom instrukcijom moguće je pokriti po 5 tipova funkcija na 3 ulaza, što je kod drugih PLC-ova moguće uraditi uz mnogo programiranja. Za high-end aplikacije, kao što je realizacija PLC mreže (LINK), PID kontrola ili pozicioniranje FBs-PLC ima ugrađene specijalno prilagođene instrukcije kako bi se maksimalno olakšalo pisanje programa.

Komunikacione mogućnosti, sa do pet portova (RS232, RS485, USB, Ethernet) FBs-PLC-a su neuporedive sa PLC-ovima slične klase. Realizacija komunikacionog porta unutar SoC-a obezbeđuje dovoljno snage za sve aplikacije, čak i pri najvećim brzinama (921.6KHz).

Iako je Modbus standardni Fatekov protokol, korisnik po želji može realizovati sopstveni. Šest različitih komunikacionih pločica i osam različitih komunikacionih modula je na raspolaganju.

U odnosu na druge PLC-ove iste klase, FBs-PLC nudi najveće komunikacione sposobnosti, veliku brzinu i funkcionalnost.


Više informacija: Fox Electronics d.o.o., XXI divizije 30, 11060 Beograd, tel:011/2415 393, fax:011/2419 396, http://www.fox.co.rs

Aleksandar D.
Follow me