Novi visoko osetljiv i visoko selektivan laser HUNTER za sistematski pregled cevi na prisustvo prirodnog gasa opremljen je inovativnom laserskom tehnologijom i dostupan je u dve verzije – u izvođenju sa jednostrukim (CH4) ili dvostrukim laserom (CH4 & C2H6). Sa dvostrukim laserskim modulom, Laser HUNTER reaguje i na metan i na etan i omogućava da se obe izmerene vrednosti direktno prikažu. Etan se obično nalazi u prirodnom gasu, ali ne i u fermentacionim gasovima.

www.esders.de