Single ili multi-turn apsolutni 58 mm (2.28″) enkoder ima ugrađenu CANopen® ili SSI komunikaciju. Dizajniran je za zahtevna fabrička i pogonska okruženja. Izuzetno kvalitetan, robustan i pouzdan, ovaj apsolutni enkoder je posebno pogodan za aplikacije u kojima enkoder treba da zadrži informacije o položaju i nakon isključenja.


www.encoder.com