Sistem upravljanja u pametnim kućama i poslovnim prostorima predstavlja primenu EIB/KNX tehnologije u sistem koji kao osnovnu namenu ima veliku uštedu energije, i sigurnost uz visoki komfor upravljanja. Integracijom svih električnih elemenata, HVAC-a (grejanja, klimatizacije, ventilacije), roletni, žaluzina, uz povezanost video nadzora, interneta, telefonije, multimedije, ostvarujemo izuzetno sigurno i jednostavno upravljanje. Primenom senzora prisustva, protivpožarnih i protivpoplavnih senzora, vremenske stanice, objekat samostalno brine o potrošnji energije i sigurnosti.

Velika prednost realizacije pametnih kuća je mogućnost korišćenja već postojećih elektroenergetskih instalacija. U većini današnjih kuća i stanova komande se različitim uređajima izdaju na mehanički način, korišćenjem prekidača i tastera. Ovi prekidači obično imaju funkciju da zatvore strujno kolo i da na taj način omoguće funkcionisanje uređaja. Kod  pametnih kuća prekidači imaju drugu funkciju – ne da uspostavljaju rad električnog kola ili da ga prekidaju, već šalju informaciju mrežnom sistemu  pametne kuće o promeni svog stanja. Centralni kontroler u saradnji sa kontrolerom povezanim sa određenim uređajem, na primer sijalicom, prima taj signal, prepoznaje ga i uključuje (sijalicu) uz pomoć lokalnog kontrolera. Na taj način kontroler povezan sa sijalicom preuzima ulogu prekidača. Suština je u mreži koja povezuje sve ove prekidače i uređaje, jer nam to daje neverovatnu fleksibilnost u korišćenju kućnih uređaja, a cela kuća ili stan ponašaju se kao organizovan i homogen sistem.
Uređaji povezani u informacionu mrežu pametne kuće menjaju svoj status u skladu sa signalima koje dobijaju sa mreže, ali su, ipak, i dalje zadržani fizički prekidači. Nezaobilazan deo ovakvih sistema su i razne vrste detektora koji, osim bezbednosnih funkcija tokom odsustva stanara, mogu da budu i okidači za uključivanje raznih uređaja kada se detektuje prisustvo stanara u prostorijama.

Tehnologija kojoj možete da verujete

“KNX Association” sistem postoji više od deset godina i za to vreme pokazao se kao  operativan i pouzdan. Arhitektura sistema instalirana je i proverena na hiljadama objekata širom sveta.

Arhitektura

U zavisnosti od toga gde se inteligencija sistema pametnih kuća nalazi, postoje tri različite arhitekture:

 • Centralizovana arhitektura: centralni kontroler prima informacije od više senzora i, kada ih obradi, generiše odgovarajuće naredbe za aktuator.
 • Distribuirana arhitektura: sva inteligencija u sistemu je distribuirana između svih modula koji mogu biti senzori ili aktuatori. Tipična je za sisteme koji su povezani magistralom.
 • Mešovita arhitektura: sistemi sa decentralizovanom arhitekturom, koji se sastoje od nekoliko malih uređaja koji mogu da prihvate i obrade podatke sa više senzora i da ih emituju ostalim uređajima u kući.

Nema centralnog servera

Mnogi sistemi inteligentnih kuća koriste sistem centralne kontrole. U slučaju da taj centralni uređaj otkaže, cela kuća postaje neoperativna! Grejanje, svetlo, alarm i sve drugo što se nalazi u sistemu prestaće da funkcioniše. KNX je drugačiji – svaki uređaj ima svoj procesor i radi nezavisno od drugih. Ako se pokvari jedan prekidač, ništa drugo neće prestati da funkcioniše. Ne postoji slučaj u kome će cela kuća prestati da radi. Ovo je jedna od ključnih stvari zbog koje je KNX sistem pouzdaniji od drugih.

Upravljanje pametnom kućоm

Postoje četiri načina upravljanja pametnim kućama:

 • daljinskim upravljačem
 • mobilnim i fiksnim telefonom
 • računarom
 • touch panelom

Upravljanje daljinskim upravljačеm

Najjednostavniji oblik upravljanja je upravljanje daljinskim upravljačem. Po jednom daljinskom upravljaču može se isprogramirati više programskih scenarija. Programski scenariji podrazumevaju da se jednim pritiskom na ekran daljinskog upravljača izvršava više komandi isprogramiranim redosledom, tako da se kuća jednostavno i brzo prilagođava i stvara se željeni ambijent.

Upravljanje mobilnim ili fiksnim telefonom

Funkcija upravljanja i kontrolisanja kućne automatike telefonom najčešće se koristi za kontrolu klime, grejanja, bojlera, saune, bazena i ostalih većih potrošača kojima je potrebno vreme da dostignu određenu temperaturu i pripreme kuću za dolazak stanara. Ova funkcija kućne automatike inicirala je razvoj koncepta pametnih kuća, kada su pre dvadesetak godina razvijani prvi sistemi čiji je zadatak bio da daljinski uključuju grejanje u planinskim vikendicama na Alpima.

Procedura za upravljanjem telefonom je sledeća:

 • na telefonski poziv javlja se centrala i kontrolna konzola sa zahtevom za PIN kodom;
 • centrala potvrđuje kod;
 • biramo adresu uređaja koji uključujemo;
 • centrala potvrđuje birani uređaj i mi biramo komandu(npr. uključi/isključi);
 • centrala potvrđuje komandu.

Upravljanje računarom

Sistemom pametnih kuća moguće je daljinski upravljati preko internet mreže, kućnim i dislociranim ili prenosnim računarom. Svojoj kućnoj automatici korisnik pristupa preko internet mreže, logovanjem na adresu kućnog računara, koji ga vizuelno informiše o trenutnom stanju svih automatizovanih uređaja, isprogramiranoj logici aktiviranja i deaktiviranja uređaja i programskih scenarija u realnom vremenu. Uz ovaj vid upravljanja, često ide i video nadzor. Upravljanje kućnom automatikom preko računara najviše primenjuju ljudi koji veliki deo radnog i slobodnog vremena provode na putovanjima, koji svakodnevno koriste prenosne računare i kojima je slobodno vreme kritičan resurs, tako da svoju efikasnost i komfor dižu na najviši nivo.

Upravljanje preko touch panela

Celim sistemom može se upravljati i preko touch panela, na kojem je ostvaren potpuni uvid u stanje objekta, čime se postiže potpuna udobnost. Na panelu možemo imati pripremljene razne scene osvetljenja i razne režime rada grejanja, klimatizacije, odsustva stanara i drugih aplikacija. On nam daje jednostavan i brz uvid u stanje celog sistema, a pomoću njega vrlo jednostavno se biraju željene aplikacije ili komande.

Primena inteligentnih instalacija

Inteligentne instalacije primenjive su, mogli bismo reći, na svim objektima, bez obzira na namenu. Naravno, svaku primenu moramo opravdati kvalitetnim rešenjima i razlozima. Inteligentna instalacija prvenstveno će podići komfor prostora koji pokriva sigurnost ljudi i materijalnih dobara, racionalizovati utrošak električne energije i drugih energenata. Ovo su, svakako, samo primeri i ne obuhvataju sve funkcije koje sistem može pokriti.

Autori teksta:  Saša Roksandić, el.ing i
stručni tim “Umbra software”


Više informacija: UMBRA software d.o.o., Sanska 26, 11000 Beograd, Srbija, Tel./fax: +381 11 39 86 222, http://www.umbra.rs