PALETNO ETIKETIRANJE

U saradnji sa svojim principalom, DOMINO-m, koji je globalni lider u proizvodnji inovativnih rešenja za kodiranje proizvoda, ELMED može ponuditi opremu koja je jednostavna za upotrebu, maximalno efikasna i cenovno opravdana.

Jedno od takvih rešenja je Print & Apply
sistem M serije za obeležavanje paleta, koju je ELMED nadogradio softverom za prikupljanje podataka o izlazu robe iz proizvodnje, E-pallet.

Domino M-serija je robustno, feksibilno, multifunkcionalno Print & Apply rešenje za automatsko dvostrano obeležavanje paleta pouzdanog i čvrstog dizajna koji je jednostavan za upotrebu. Dokazano omogućuje 24-časovno pouzdano etiketiranje u dugom vremenskom periodu u najtežim industrijskim okruženjima.

Print & Apply je potpuno modularno rešenje koje uspešno odgovara na različite zahteve proizvođača.

Integrisanjem u proizvodne linije obezbeđuje pozicioniranje etikete uz maksimalnu produktivnost, fleksibilnost i profitabilnost, a E-pallet obzbeđuje preciznu informaciju o kretanju palete iz proizvodnje do magacina.

U fazi proizvodnje kada je potrebno izvršiti obeležavanje palete, neophodno je da operater pre strečovanja palete ručnim skenerom izvrši inicijalnu identifikaciju proizvoda skeniranjem bar koda jediničnog pakovanja na paleti, nakon čega se proizvodnja pokreće unosom broja radnog naloga iz SAP-a od strane operatera. Putem WLAN mreže podaci se šalju na obradu radi identifikacije proizvoda na paleti, nakon čega se započinje automatska serijalizacija paleta za datu šaržu.

Softver automatski generiše podatke u nizu za paletnu etiketu (naziv proizvoda, SAP batch, SSCC, bar kod jediničnog pakovanja, broj paketa u paleti, redni broj palete), a izgled paletne etikete se šalje na P&A sistem, radi štampe i aplikacije etikete sa dve susedne strane.

Putem PLC-a se usklađuje rad P&A sistema sa pokretanjem, zaustavljanjem ili rotacijom transportnog sistema.

Integrisani bar kod skener automatski proverava ispravnu štampu i aplikaciju etikete na paletu, a očitani podatak se prosleđuje u bazu podataka i skladišti kao podatak o paleti otpremljenoj iz proizvodnje.

E-pallet

E-pallet je je softver za automatsko generisanje podataka neophodnih za paletno obeležavanje, arhiviranje podataka u SQL Server bazi i manipulaiciju podacima u određenom vremenskom periodu.

E-pallet u sebi sadrži formu za unos, menjanje i pregled artikala koji su predmet paletizacije. Nakon procesa skeniranja bar koda jediničnog pakovanja, E-pallet čuva dati podatak u SQL Server bazi, a nakon toga generiše i šalje PLC-u podatke za štampanje paletne nalepnice koje jednoznačno određuju datu paletu (naziv proizvoda, bar kod pojedinačnog proizvoda, bar kod zbirnog pakovanja, SSCC broj, broj transportnih pakovanja u paleti, rok upotrebe, redni broj palete i ostale neophodne podatke).

Pomoću E-pallet programa moguće je:

  • pokretati i zaustavljati proces skeniranja i arhiviranja podataka koji se nalaze na bar kodu paletne etikete,
  • filtriranje i prikazivanje podataka koji su u bazi na osnovu broja radnog naloga, vremenskog raspona skeniranja, zbirnog pregleda, kao i pregleda po određenom bar kodu (SSCC kodu)
  • štampati preglede na kancelarijskom štampaču ili ih sačuvati u sistemu fajlova kao PDF dokumenat.

E-pallet između ostalog vrši i sinhronizaciju sa svim PDA uređajima (ručnim čitačima) na raznim pozicijama, kao i sa industrijskim skenerima postavljenim pre ulaza u magacin.

Tokom sinhronizacije, a pre predaje magacinu, softver kontroliše da li je očitani (ili ručno unešeni) SSCC bar kod jedinstven i da li već postoji u bazi podataka kao unapred generisani kod za prijem palete. E-palet je moguće dograđivati u skladu sa zahtevima kupca.

Osnovna delatnost kompanije ELMED je proizvodnja, prodaja i servis sistema za kodiranje, etiketiranje, inspekciju I sledljivost proizvoda. Svoje poslovanje dopunjuje proizvodnjom samolepljivih etiketa, transportnih sistema i izvođenjem specijalnih inžinjerskih projekata kao i izradom integrisanih hardverskih I softverskih rešenja u oblasti industrijske proizvodnje i magacinskog poslovanja.

Od svog osnivanja 1990. godine Elmed prati konstantan rast i razvoj.
Prateći zahteve tržišta, neprekidnim razvojem kompletnih rešenja koja zadovoljavaju potrebe proizvođača i postavljajući nove standarde na polju kvaliteta i pouzdanosti, ELMED je stekao reputacijupouzdanog partnera.

Kao generalni zastupnici kompanija DOMINO, COLLAMAT, TOSHIBA, SISMA, TELESIS, LOCI(, FT SYSTEM i WIEDENBACH i prisustvom na tržištu Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije i Albanije predstavljamo regionalnog lidera u
oblasti obeležavanja i inspekcije proizvoda.

Danas je ELMED moderna kompanija sa dugogodišnjim iskustvom koja gradi partnerske odnose sa svojim kupcima i u stanju je da im obezbedi dokazana kompletna rešenja.

Kvalitetno poslovanje je osnovno opredeljenje ELMED-a što je potvrđeno uvođenjem ISO 9001 standarda od strane SGS sertifikacione kuće.


Više informacija: Elmed d.o.o., JNA 166, 21235 Temerin , Tel: +381 21 84 47 67, 84 47 87, 84 47 97, http://www.elmedint.com