DIGI XON-9-L1-KIT-001 LoRaWAN® Starter Kit je kompletan uređaj, gateway i cloud IoT platforma za razvoj end-to-end rešenja za širokopojasne mreže male snage (LPWAN). Komplet uključuje uređaj sa više senzora, višekanalni gateway i X-ON™ Cloud IoT besplatnu probnu verziju. X-ON cloud demonstrira automatizovano distribuciju podataka za uređaje i mrežne prolaze.

DIGI LoRaVAN Starter Kit obezbeđuje aplikaciju u cloud-u koristeći X-ON industrijsku IoT platformu. Takođe obezbeđuje visoko skalabilnu mikroservisnu platformu za LoRaWAN rešenja velikih razmera. Svaki mrežni prolaz podržava 1,5 miliona poruka dnevno isporučenih u X-ON cloud. Uključeni HKSG3000 gateway nudi visoku osetljivost prijema i do 27dBm snagu prenosa za isporuku dvosmerne komunikacije dugog dometa, bez vidnog polja, preko LoRaWAN-a.

Više informacija: https://www.digi.com/

Marija D.