SIRIUS XHS je high-speed sistem za akviziciju podataka brzine 15 MS/s sa novom tehnologijom Hybrid ADC koja omogućava snimanje trenutnih karakterisitika sistema velikog propusnog opsega i akviziciju signala izuzetne dinamike bez pojave alijasa. Otvoreno i fleksibilno povezivanje obezbeđuju implementirani interfejsi kao što su: USB 3.0, GLAN, XCP, CAN i OPC UA, uz PTP sinhronizaciju.


www.dewesoft.com