Do kraja 2009. godine menadžeri proizvodnje, konstruktori i pronalazači neće morati da primenjuju samo nove propise u mašinstvu, već i da redukuju broj isključenja iz sigurnosnih razloga. Proizvodi, inženjerska podrška prema potrebi kupca, usluge i obuke firme Festo mogu da pomognu u implementaciji mera zaštite bez ometanja proizvodnog procesa.

Modul 1: Uvođenje materijala
Osnovni materijal i materijal za presvlačenje odvijaju se iz dve rolne i uvode u stanicu za presvlačenje.

Modul 2: Stanica za presvlačenje
Dve trake pritisnute su pomoću valjka. Presvlačenje se vrši upotrebom toplote ili adhezijom. Sledeći valjak dovršava vezivanje.

Modul 3: Stanica za sečenje
Spojene trake se seku i razdvajaju.

Modul 4: Stanica za oblikovanje
Odvojeni komadi materijala koriste se da bi se dobili razni oblici. Takođe je moguće štampanje na dobijenim oblicima.

Modul 5: Paletizacija i stanica za pakovanje
Sistem za manipulaciju slaže završene radne delove.Kada je paleta gotova,potiskuju se prema stanici za pakovanje.Folija za obmotavanje postavlja se na paletu ručno, i ona se zatim obmotava automatski,pomoću jedinice sa dvoručnom komandom.

Prema postojećim propisima, mašine i proizvodna oprema moraju biti konstruisane tako da su ljudi, životinje, objekti i sredina zaštićeni od povreda ili oštećenja. Svi proizvođači mašina i proizvodne opreme u obavezi su da sprovode procene rizika i da, na osnovu njih, kreiraju mere zaštite za svaku pojedinačnu mašinu.

Sigurnost kod firme Festo
Sigurnosna pneumatika firme Festo olakšava smanjenje rizika ponudom obimnog programa proizvoda i usluga,  koji omogućavaju primenu sigurnosnih tehnologija. Ovo uključuje proizvode, inženjering, usluge,  rešenja, i seminare, sve usmereno da korisnicima pojednostavi praćenje zakonskih regulativa bezbednosti i da poveća nivo sigurnosti u svakodnevnom radu. Moguće je, na primer, da se pouzdano izbegnu greške, i nekontrolisani restarti nakon zaustavljanja u hitnim slučajevima.

Web-zasnovani programi za obuku koje obezbeđuje firma Festo Didactic, obezbeđuje neophodni know-how za siguran rad proizvodne opreme kao I mašina, u skladu sa propisom EU – Mašinski Propis 2006/42 EU i standardom EN ISO 13849-1.


Koristićemo model instalacije da pružimo informacije o efikasnim merama zaštite i kako da ih primenimo. Cilj slike je da ilustruje principe više različitih primena i pruži ideje za moguća rešenja(tehničke mere zaštite).

U prvom koraku, procena rizika se vrši uz pomoć definisane metode. Rezultat analize i procene rizika je zaštitna mera koja smanjuje rizik.

Zaštitne mere se moraju sprovoditi i procenjivati za svaki rizik. U zavisnosti od rizika koji se razmatra, tehničke mere uputstva se moraju sprovesti.

Potencijalne opasnosti su utvrđene u skladu sa EN ISO 12100-1 u cilju da se definišu granice i vek trajanja mašine. Svaki modul sadrži niz primera opasnosti.

U primeru na slici,celokupna mašina je podeljena na 5 modula. Za potrebe mera sigurnosti,mi ćemo razmotriti svaki modul posebno. Prvi članak u našoj seriji se odnosi na sigurnosno rešenje za modul 2.

Modul 2: stanica za presvlačenje
„Bezbednosna svetlosna zavesa“ je instalirana u ovom prostoru. Postoji, međutim, potreba i za sigurnosnim vratima kako bi se dozvolio pristup pod određenim okolnostima, i koja moraju imati određene bezbednosne funkcije.

Rešenja sa sigurnosnom pneumatikom
Kada su zaštitna vrata otvorena, toplotna energija grejne ploče,pored ostalog, mora biti isključena i valjak 2 mora biti podignut u svoju gornju, krajnju poziciju. Pokretna traka treba da se zaustavi posle određenog faznog kruga.

Bezbednosne funkcije za pneumatiku moraju biti definisane.
Sigurnosna pneumatika je odabrana kao sredstvo za obezbeđivanje dve sigurnosne funkcije za pneumatske pogone potrebne za pozicioniranje valjka.

Rešenje za ˝kretanje unazad˝
Baterija ventila sa dva VSVA ventila i očitavanje položaja klipa – korišćenjem senzora položaja oni igraju glavnu ulogu u implementaciji funkcije za bezbednost u modelu instalacije 2.


Procena rešenja je u skladu sa DIN EN ISO 13849-1(maksimalno ostvariva vrednost):

Kategorija=Cat 3 (2-kanala)
MTTFd=Visok
(uz pretpostavku aplikacije podataka)
DC=Nizak
CCF >= 65 %
PL=d

Moramo da utvrdimo da li tehničke zaštitne mere adekvatno smanjuju rizik na osnovu ovih podataka.
Detaljan postupak od analize rizika do njegove procene i zaštitne mere mogu se pratiti korak po korak preko Festo Didactic internet obuke : www.festo-didactic.com

Tehničke zaštitne mere
Ilustracija predstavlja sve moguće opasnosti pokazujući broj karakterističnih opasnosti koje mogu da se jave u različitim režimima rada. Kada sve sigurnosne mere budu razmotrene,  posao konstruktora mašine je da implementira tehničke zaštitne mere (sigurnosne funkcije). One se uvek primenjuju na sličan način koristeći npr. senzore, logičke komponente i izlaze.

Modul 4: Bezbednosna rešenja korišćenjem servopneumatike
Alat za probijanje se pneumatski pozicionira po Y-osi. Upravljanje parametrima oblikovanja i pozicioniranja preuzima kontroler CPX-CMAX, koji dodatno vrši kontrolu u svakoj poziciji preko integrisanog kontrolera sile. Tako se mogu obrađivati materijali različite debljine. Uz nisku cenu i snažno pozicioniranje, obezbeđena je i relativno jednostavna ugradnja zaštitnog sigurnosnog sistema.

U zavisnosti od nivoa opasnosti i celokupnog sigurnosnog koncepta, projektant mora da odabere odgovarajuće rešenje i da ga prilagodi ukoliko je neophodno. Kompanija Festo projektantima pri izboru obezbeđuje stručnu podršku i, po potrebi, pruža  kompletna rešenja.

Modul 5: Stanice za paletiranje i pakovanje
Poslednji modul proizvodne linije je stanica za paletiranje i pakovanje. Sistem za manipulaciju sa električnim osama slaže završene ploče u stanicu za paletiranje. Ovo se radi pri velikim brzinama i zahteva precizno slaganje. Štaviše, ovde se moraju postići brojne međufazne varijabile – što ne predstavlja problem za brze i precizne električne ose kao što su EGC ili EGSK/P.

Obezbeđenje višestrukog zaustavljanja
U zavisnosti od procene rizika pojedinih delova proizvodne linije, pri ovim operacijama mora se obezbediti višestruko zaustavljanje. Da bi se prilikom ovog procesa obezbedila sigurnost, sve komponente se moraju ispitati pomoću odgovarajućih dijagnostičkih mera. Tako se osigurava da se greška ili nepravilno funkcionisanje otkriju na vreme I eliminišu.

Za višestruko zaustavljanje adekvatni su motorni kontroleri CMMS-AS i CMMP-AS. Kod ovih kontrolera opcija „Sigurno zaustavljanje“ izvodi se u skladu sa aktuelnim EN 954-1 prema kategoriji 3. To znači da će motor dvokanalno biti isključen bez upotrebe energije. Oba kanala isključenja se pri tome dodatno prate.

Stop – kategorije 0 i 1 sa CMMx-AS lako ostvarive
Još jedna prednost kontrolera CMMx-AS: u proceduri EN 60204 već opisane stop-kategorije 0 i 1 mogu se lako koristiti pomoću  „Sigurnog zaustavljanja“, već integrisanog u kontroler. To omogućava i kontrolisano i nekontrolisano zaustavljanje mašina – pogonskih elemenata. Čak je i kontrolisano zaustavljanje, kao što se zahteva kategorijom 2 zaustavljanja, moguće s kontrolerima CMMx-AS. Ovde se ipak preporučuje dodatno spoljašnje zaštitno kolo, koje će obezbediti sigurnu obustavu rada.

Serija za tehnologiju zaštitnih mera pokazala je da se uz rešenja kompanije Festo proizvodne linije konstruišu bezbedno i u skladu sa novim Mašinskim standardima EU. Pri tome se obezbeđuju funkcije mera zaštite sa standardnim pneumatikom, servopneumatikom ili preko električnih pogona – u skladu sa odgovarajućim zadacima.

U svakom slučaju: Ključna je bezbednost!


Više informacija: Festo Beograd, Toplice Milana 14a, 11050 Beograd, Tel:+381 11 289 2295, e-mail:info@festo.rs, http://www.festo.rs

Aleksandar D.
Follow me