Praćenje stanja kontrolnih kabineta (ormana)

IM18-CCM beleži i analizira podatke o stanju u upravljačkom ormanu i komunicira sa IT mrežama preko Etherneta. Elektronske komponente u upravljačkim ormanima često osetljivo reaguju na promene temperature ili visoku vlažnost – uzrokovane, na primer, nepravilnim otvaranjem vrata. Zaštitnici kabineta su idealno rešenje za nadgledanje ovih kritičnih vrednosti. Turck je proširio svoju porodicu čuvara kabineta, posebno za OEM-ove, tako što uključuje IM18-CCM, koji može da beleži izmerene vrednosti, procenjuje ih direktno na lokaciji i prenosi ih u šire IT sisteme putem Etherneta.

Prednosti i beneficije

  • Veća dostupnost postrojenja zahvaljujući stalnom daljinskom pristupu vitalnim parametrima.
  • Prilagođavanje specifično za aplikaciju putem spoljnih senzora i pojedinačnog softvera na otvorenoj Linux platformi.
  • Jednostavna ugradnja i puštanje u rad zahva-ljujući ugrađenim senzorima i uskom kućištu.
  • Integracija u postojeće IT mreže putem Ethernet-a.

Osigurajte konstantnu klimu

Korisnici mogu produžiti radni vek elektronskih ili elektromehaničkih uređaja pomoću ciljanog praćenja stanja kontrolnih ormana. Što su uslovi u upravljačkom ormanu konstantniji, to je manji rizik od neplaniranog zastoja mašine. Važni parametri su, na primer, temperatura i vlažnost u zatvorenom prostoru. Pored toga, postoje uticaji po- put vibracija, korozivnih gasova i procesa uključivanja i isključivanja.

Analiza podataka pomoću prilagođenih aplikacija

Zaštitnik kabineta IM18-CCM omogućava izvlačenje zaključaka iz anomalija prvo beleženjem širokog spektra vrednosti. Pored tri ugrađena senzora – koji mere temperaturu, vlažnost i klirens vrata – korisnici mogu da povežu dodatne spoljne senzore putem Modbus RTU i CAN. Te karakteristične vrednosti mogu se zatim preneti direktno u sisteme višeg nivoa ili proći decentralizovanu analizu na IM18-CCM prema definisanim obrascima. To rade prilagođene aplikacije koje se mogu instalirati na otvorenu Linux platformu kompaktnog uređaja. Funkcionalnost IM18-CCM takođe ga čini pogodnim za pouzdano nadgledanje kritične infrastrukture (CI).

Ethernet gradi mostove do IT sistema

Zaštitnici kabineta rade pouzdano i efikasno, posebno kada su podaci dostupni na pravom mestu. U sistemima višeg nivoa, to može dovesti do analize u cloud aplikacijama; na primer, za izračunavanje faktora smanjenja životnog ciklusa ili određivanje vremena održavanja. Turck-ov IM18-CCM pruža prenos podataka neophodan za to preko svog Ethernet interfejsa i osigurava direktnu vezu između fabričkog nivoa i IT sistema, a ne preko nepotrebnih srednjih nivoa.

Primena u industriji

Turck-ov IM18-CCM se može primemiti u: procesnoj industriji, industriji hrane i pića, nafta i gas, snabdevanje energijom i vodom, takođe i u automobilskoj industriji.


Više informacija: Tipteh d.o.o., Moše Pijade 17a, 11224 Vrčin, Beograd, Srbija, +381 11 8053 628, www.tipteh.rs