• Istovremeni pristup sa jednog iPad-a ka više HMI servera
  • Istovremeni pristup sa 3 iPad-a jednom HMI serveru
  • Podržani drajveri za preko 250 modela PLC-ova
  • Podrška za multi-touch funkciju
  • Besplatan softver za programiranje EasyBuilderPRO

cMT-SVR – Cloud HMI Server

HMI server za prikaz vizuelizacije na iPad uređaju – 2 GB Ethernet porta – 3 COM porta – Kompaktan dizajn – Montaža na DIN šinu – 256 MB Flash memorije – Slot za SD karticu – USB port – Izolovano napajanje – Podrška za MPI 187.5K – Besplatan softver za programiranje EasyBuilderPRO – Radna temperatura -20°C ~ +50°C – Isporuka sa lagera


Više informacija:  Uno-Lux Processing d.o.o., Poručnika Spasića i Mašere 14, 11147 Beograd, Srbija, Tel.:(+381) 11/239-23-13, 251-57-82, 251-15-87, http://www.ulpr.com/