BTS Company već 29 godina nudi koncept kompletnih rešenja u oblasti obrade metala rezanjem, nudeći tehnološka rešenja, mašine, alate i servisiranje.


U demo centru u krugu Beogradskog sajma površine 220m2, omogućena je prezentacija svih vrsta mašina i alata iz širokog prodajnog programa BTS Company.

KONTAKT: BTS SER COMPANY d.o.o. Bul. vojvode Mišića 14 (Sajam hala 6) 11000 Beograd, Srbija +381 11 2656 068 milan.mihailovic@bts-company.com www.bts-company.com