Stručni tekstPage 3 of 3

Stručni tekst

Analogna kontrola

Sa novim serijama PLC uređaja, razvijaju se i novi analogni moduli sa ciljem poboljšanja funkcionalnosti, performansi sistema i pojednostavljenja set-up-a. Ovi novi uređaji potiskuju pređašnja analogna rešenja i…

Inženjering na lak način

Piše: Zdenko Palček Posvećeno svim kolegama koje se bave inženjeringom u bilo kojoj oblasti, kao i mladim kolegama koji tek treba da se uhvate u koštac sa ovim…

Ušteda energije preko pogona sa promenjivom brzinom – Proračun potencijalne uštede

Dve trećine utrošene energije u industrijskim instalacijama je prouzrokovano električnim pogonima. Stoga upotreba energetski efikasne pogonske tehnologije može da rezultuje sa suštinskom uštedom. Sada se ove uštede mogu…